Meklēt
Izvēlne

ERASMUS+

Latvijas Mākslas akadēmija Erasmus programmā piedalās kopš 1998. gada. Laika gaitā izveidojies ciešs sadarbības tīkls ar teju visām vadošajām mākslas un dizaina augstskolām Eiropā, kā arī uzsākta veiksmīga sadarbība ar mākslas un dizaina augstskolām ASV, Krievijā, Filipīnās, Ķīnā, Honkongā, Baltkrievijā un Kazahstānā, un šobrīd Latvijas Mākslas akadēmiju jaunās Erasmus+ programmas ietvaros saista sadarbības līgumi ar vairāk nekā 140 partneraugstskolām.
 
Programma sniedz Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem, mācībspēkiem un personālam vērtīgas studiju un praktizēšanās iespējas, kā arī iedvesmojusi virkni aizrautīgu ārvalstu studentu un mācībspēku viesoties Latvijā un gūt pieredzi tieši Rīgā.
 
Latvijas Mākslas akadēmijai piešķirta Erasmus universitātes harta – Eiropas Komisijas izsniegts dokuments, kas atļauj piedalīties Erasmus+ programmas aktivitātēs līdz 2020. gadam.

PIC kods: 949253447
Erasmus ID kods: LV RIGA04
Hartas numurs: 60334-LA-1-2014-1-LV-E4AKA1-ECHE

Programma Erasmus+ ir pieejama visiem studiju virzieniem un augstākās izglītības līmeņiem, visam akadēmiskajam un neakadēmiskajam personālam, kā arī viesdocētājiem. Programmas Erasmus+ studiju un prakses mobilitātes norisinās saskaņā ar Erasmus studenta hartu un Latvijas Mākslas akadēmijas programmas Erasmus+ stipendiju konkursa nolikumu. Erasmus+ docēšanas un stažēšanās mobilitātes norisinās saskaņā ar Latvijas Mākslas akadēmijas programmas Erasmus+ stipendiju konkursa nolikumu.

Programma Erasmus+ tiek īstenota ar Eiropas Savienības finansējuma un Latvijas Valsts līdzfinansējuma atbalstu.

Erasmus+ studentu harta
Erasmus+ stipendiju konkursa nolikums