Meklēt
Izvēlne

Ārlietu daļa

Latvijas Mākslas akadēmijas Ārlietu daļas mērķis ir nodrošināt un sekmēt LMA personāla un studentu jaunradi un atpazīstamību gan vietējā, gan starptautiskā mērogā, piedāvājot un organizējot dažāda veida radošās aktivitātes Latvijā un ārpus tās, veidojot un uzturot starptautiskus kontaktus, kā arī koordinējot starptautisko studiju un pieredzes apmaiņu. 

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

Lai stiprinātu Baltijas valstu lomu izglītības norisēs pasaulē, Latvijas Mākslas akadēmija ir dalībniece vairākās starptautiskās organizācijās – starptautiskajā mākslas sadarbības tīklā NICA, Eiropas mākslas institūciju savienībā ELIA un tās apakštīklā PARADOX, Ziemeļu Ministru padomes programmā NORDPLUS, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un dizaina izglītības tīklā CIRRUS, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas akadēmiju tīklā KUNO, kā arī mākslas, dizaina un mediju universitāšu un koledžu starptautiskajā asociācijā CUMULUS.

Ārlietu daļa organizē Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas studentu mobilitātes studijām un praksēm, kā arī mācībspēku un darbinieku mobilitātes uz dažādām valstīm Eiropā.

Erasmus+ programmas ietvaros Latvijas Mākslas akadēmiju saista vairāk nekā 140 sadarbības līgumi ar partneraugstskolām Erasmus+ dalībvalstīs, piedāvājot zināšanu papildināšanu LMA studentiem un personālam. Tāpat jau vairākus gadus tiek īstenotas studentu un personāla mobilitātes sadarbībā ar Erasmus+ programmas partnervalstīm ārpus Eiropas. 

Latvijas Mākslas akadēmija sadarbojoties ar partneraugstskolām Baltijas un Ziemeļvalstīs, organizē arī NORDPLUS programmas tīklu KUNO un CIRRUS studentu un pasniedzēju mobilitātes un citas aktivitātes.

Ārlietu daļas kontakti:

E-pasts:  
Atrašanās vieta: LMA 1. stāvs, 7. telpa
Pieņemšanas laiks: O., T., C. 10.00–17.00

Kontakti