Meklēt
Izvēlne

Ārlietu un izstāžu daļa

Latvijas Mākslas akadēmijas Ārlietu un izstāžu daļas mērķis ir nodrošināt un sekmēt LMA personāla un studentu jaunradi un atpazīstamību gan vietējā, gan starptautiskā mērogā, piedāvājot un organizējot dažāda veida radošās aktivitātes Latvijā un ārpus tās, veidojot un uzturot starptautiskus kontaktus, kā arī koordinējot starptautisko studiju un pieredzes apmaiņu. 

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

Lai stiprinātu Baltijas valstu lomu izglītības norisēs pasaulē, Latvijas Mākslas akadēmija ir dalībniece vairākās starptautiskās organizācijās – starptautiskajā mākslas sadarbības tīklā NICA, Eiropas mākslas institūciju savienībā ELIA un tās apakštīklā PARADOX, Ziemeļu Ministru padomes programmā NORDPLUS, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un dizaina izglītības tīklā CIRRUS, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas akadēmiju tīklā KUNO, kā arī mākslas, dizaina un mediju universitāšu un koledžu starptautiskajā asociācijā CUMULUS.

Ārlietu un izstāžu daļa organizē Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas studentu mobilitātes studijām un praksēm, kā arī mācībspēku un darbinieku mobilitātes uz dažādām valstīm Eiropā.

Erasmus+ programmas ietvaros Latvijas Mākslas akadēmiju saista vairāk nekā 140 sadarbības līgumi ar partneraugstskolām Erasmus+ dalībvalstīs, piedāvājot zināšanu papildināšanu LMA studentiem un personālam. Tāpat jau vairākus gadus tiek īstenotas studentu un personāla mobilitātes sadarbībā ar Erasmus+ programmas partnervalstīm ārpus Eiropas. 

Latvijas Mākslas akadēmija, sadarbojoties ar partneraugstskolām Baltijas un Ziemeļvalstīs, organizē arī NORDPLUS programmas tīklu KUNO un CIRRUS studentu un pasniedzēju mobilitātes un citas aktivitātes.

RADOŠIE PROJEKTI

Ārlietu un izstāžu daļas pārziņā ir izstāžu zāle Latvijas Mākslas akadēmijas aulā, kurā regulāri notiek vietēja un starptautiska mēroga izstādes, prioritāri nodrošinot LMA studentus ar iespēju publiski izstādīt savus darbus un projektus. 

Regulāri tiek organizēti vietējie un starptautiskie projekti Latvijā un ārvalstīs - izstādes, radošās darbnīcas un vieslekcijas. Balstoties uz  veiksmīgo Erasmus+ programmas sadarbības pieredzi, realizēti arī vairāki kopprojekti ar partneraugstskolām, galerijām un organizācijām.

RADOŠĀS STIPENDIJAS

Ārlietu un izstāžu daļa vada projektu “Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendijas”, kura ietvaros ik gadu Akadēmijas izcilākajiem studentiem tiek piešķirtas mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā, Akadēmijas studenti un pasniedzēji dodas radošajās un pētniecības vizītēs uz dažādām Eiropas valstīm, savukārt LMA mācībspēki saņem grantus radošajiem braucieniem uz Eiropas valstīm un citur.

Ārlietu un izstāžu daļas kontakti:

E-pasts:  
Atrašanās vieta: LMA 1. stāvs, 7. telpa
Pieņemšanas laiks: O., T., C. 10.00–17.00

Kontakti