Meklēt
Izvēlne

Padomnieku konvents

Latvijas Mākslas akadēmijas Padomnieku konvents konsultē Senātu un rektoru LMA attīstības stratēģijas jautājumos. Konventa mērķis ir veidot LMA kontaktus ar Latvijas un ārvalstu akadēmiskajām, pētnieciskajām, profesionālajām, sociālajām institūcijām un komerciālajām struktūrām. Padomnieku konventam ir tiesības ierosināt jautājumu izskatīšanu Satversmes sapulcē un Senātā.

LMA Padomnieku konventu dibina atbilstoši LMA Senāta iniciatīvai uz termiņu, kas nepārsniedz trīs gadus. Padomniekus (konventa locekļus) ievēl Senāts.

Konventa ierosinājumi ir saistoši LMA rektoram, ja tie ir apstiprināti ar Senāta lēmumu. Padomniekiem ir tiesības kā padomdēvējiem piedalīties arī Satversmes sapulces un senāta sēdēs.

Padomnieku konventa nolikums ir apstiprināts Senātā 2002. gadā.

Ar Senāta lēmumu par Padomnieku konventa priekšsēdētāju apstiprināts Dr. phil. Arnis Rītups ("Rīgas Laiks")

Konventa locekļi:

Dr. med. Jānis Vētra (Augstākās Izglītības Padomes (AIP) priekšsēdētājs),
prof. Jaceks Kolasinskis (Floridas Mākslas un dizaina inkubatora (FIU, Ratcliffe Art+Design) direktors),
Ineta Done (Vecākā viceprezidente Private Banking),
Dr. med., prof. Dainis Krieviņš (asinsvadu ķirurgs, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca)
Kārlis Leiškalns (Latvijas Ostu asociācijas izpilddirektors),
Alda Staprāns-Mednis (komunikāciju konsultante),
Agnija Mirgorodska (Rīgas starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles (RIBOCA) fonda dibinātāja un biennāles komisāre.