Meklēt
Izvēlne

Satversmes sapulce

Satversmes sapulce ir Latvijas Mākslas akadēmijas augstākā koleģiālā pārstāvības un vadības, kā arī lēmējinstitūcija. Tā nosaka LMA stratēģiju studiju, mākslinieciskās jaunrades, zinātniskās pētniecības un saimnieciskās attīstības virzienos.

Satversmes sapulci ievēl no profesoriem un pārējā akadēmiskā personāla, studējošajiem un vispārējā personāla uz diviem gadiem. Satversmes sapulcē ir ne mazāk kā 60 % akadēmiskā personāla un ne mazāk kā 15 % studējošo pārstāvju. Satversmes locekli var atsaukt tā personāla pārstāvju grupa, kura viņu ievēlējusi. Satversmes sapulci var sasaukt rektors vai Senāts ne retāk kā reizi gadā.

Satversmes sapulci vada priekšsēdētājs, kurš tiek ievēlēts aizklātā balsojumā. Satversmes sapulce ievēl arī priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru. Ievēlēšanas kārtību un darbību nosaka Satversmes sapulces nolikums, kuru Satversmes sapulce pieņem savam pilnvaru laikam.

Satversmes sapulces spēkos ir:

 • pieņemt un grozīt LMA Satversmi;
 • ievēlēt un atcelt rektoru;
 • apstiprināt Senāta, Revīzijas komisijas un Šķīrējtiesas nolikumu;
 • ievēlēt un atcelt Senāta, Revīzijas komisijas un Šķīrējtiesas locekļus;
 • u. c.

Latvijas Mākslas akadēmijas Satversme

LMA Satversmes sapulces sastāvs

Priekšsēdētājs – prof. Andris Teikmanis
Priekšsēdētāja vietniece – prof. Vineta Groza
Sekretāre – doc. Aiga Dzalbe

 1.     Ameļkovičs Andrejs
 2.     Ābele Barbara
 3.     Dzalbe Aiga
 4.     Āboltiņš Vents    
 5.     Binde Māra
 6.     Brasliņš Normunds
 7.     Brekte Kristians
 8.     Bremša Laila
 9.     Ēmane Inita
 10.     Endziņš Arvīds
 11.     Fomins Vjačeslavs
 12.     Gailītis Jānis
 13.     Gedule Agnese
 14.     Grosa Silvija
 15.     Groza Vineta
 16.     Ģibiete Elīna
 17.     Horsta Karīna
 18.     Jansons Viktors
 19.     Kalseris Mārtiņš
 20.     Kļaviņš Eduards
 21.     Krēsliņš Valdis
 22.     Krugale Dagnija
 23.     Krūmiņa Ieva
 24.     Krūmiņš Juris
 25.     Kurševa Maija
 26.     Kušnere Silvija
 27.     Lapinska Eva
 28.     Lesiņš Dainis
 29.     Lēnerte Vita
 30.     Marcinkeviča Līga
 31.     Murovskis Jānis
 32.     Narņicka Agnese
 33.     Ogle Kristīne
 34.     Panteļejevs Gļebs
 35.     Pastors Ervins
 36.     Pelše Stella
 37.     Petraškevičs Juris
 38.     Pētersons Ojārs
 39.     Prēdele Zilgma
 40.     Pujāte Inta
 41.     Pundurs Dainis
 42.     Putāns Jānis
 43.     Rubene Kristīne
 44.     Rozenfelde Maija
 45.     Sietiņš Guntars
 46.     Sirica Inese
 47.     Straustiņa Gita
 48.     Strautiņš Bruno
 49.     Štamgūts Artis
 50.     Šteinberga Ilma
 51.     Taurens Jānis
 52.     Teikmanis Andris
 53.     Tirzīte Maija
 54.     Vizbulis Martins
 55.     Vītoliņš Andris
 56.     Zariņa Vija
 57.     Zariņš Kristaps

Studenti:

 1. Iveta Feldmane
 2. Karlīna Strautmale
 3. Žanis Alberts Jankavs
 4. Santa Leimane
 5. Madara Salma
 6. Ingrīda Ivane
 7. Alise Stefānija Miļuhina
 8. Ance Vilnīte
 9. Ieva Baumgarte
 10. Sandra Liepiņa
 11. Keita Konstantinoviča
 12. Agate Pudāne
 13. Liene Rumpe
 14. Doloresa Sircova
 15. Marianna Lapiņa