Meklēt
Izvēlne

Satversmes sapulce

Satversmes sapulce ir Latvijas Mākslas akadēmijas augstākā koleģiālā pārstāvības un vadības, kā arī lēmējinstitūcija. Tā nosaka LMA stratēģiju studiju, mākslinieciskās jaunrades, zinātniskās pētniecības un saimnieciskās attīstības virzienos.

Satversmes sapulci ievēl no profesoriem un pārējā akadēmiskā personāla, studējošajiem un vispārējā personāla uz diviem gadiem. Satversmes sapulcē ir ne mazāk kā 60 % akadēmiskā personāla un ne mazāk kā 15 % studējošo pārstāvju. Satversmes locekli var atsaukt tā personāla pārstāvju grupa, kura viņu ievēlējusi. Satversmes sapulci var sasaukt rektors vai Senāts ne retāk kā reizi gadā.

Satversmes sapulci vada priekšsēdētājs, kurš tiek ievēlēts aizklātā balsojumā. Satversmes sapulce ievēl arī priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru. Ievēlēšanas kārtību un darbību nosaka Satversmes sapulces nolikums, kuru Satversmes sapulce pieņem savam pilnvaru laikam.

Satversmes sapulces spēkos ir:

 • pieņemt un grozīt LMA Satversmi;
 • ievēlēt un atcelt rektoru;
 • apstiprināt Senāta, Revīzijas komisijas un Šķīrējtiesas nolikumu;
 • ievēlēt un atcelt Senāta, Revīzijas komisijas un Šķīrējtiesas locekļus;
 • u. c.
LMA Satversmes sapulces sastāvs

Priekšsēdētājs – prof. Andris Teikmanis

Priekšsēdētāja vietniece – prof. Vineta Groza

Sekretāre – doc. Aiga Dzalbe

 1.     Ameļkovičs Andrejs
 2.     Āboltiņš Vents    
 3.     Bēržvalde Alise
 4.     Binde Māra
 5.     Brasliņš Normunds
 6.     Brekte Kristians
 7.     Bremša Laila
 8.     Dzalbe Aiga
 9.     Ēmane Inita
 10.     Endziņš Arvīds
 11.     Fomins Vjačeslavs
 12.     Gailītis Jānis
 13.     Gedule Agnese
 14.     Grosa Silvija
 15.     Groza Vineta
 16.     Ģibiete Elīna
 17.     Horsta Karīna
 18.     Jansons Viktors
 19.     Kalniņa Silvija
 20.     Kalseris Mārtiņš
 21.     Kļaviņš Eduards
 22.     Krēsliņš Valdis
 23.     Krugale Dagnija
 24.     Krūmiņa Ieva
 25.     Krūmiņš Juris
 26.     Kurševa Maija
 27.     Kušnere Silvija
 28.     Lapinska Eva
 29.     Lesiņš Dainis
 30.     Lēnerte Vita
 31.     Marcinkeviča Līga
 32.     Maslovska Aija
 33.     Murovskis Jānis
 34.     Narņicka Agnese
 35.     Ogle Kristīne
 36.     Panteļejevs Gļebs
 37.     Pastors Ervins
 38.     Pelše Stella
 39.     Petraškevičs Juris
 40.     Pētersons Ojārs
 41.     Prēdele Zilgma
 42.     Pujāte Inta
 43.     Pundurs Dainis
 44.     Putāns Jānis
 45.     Rubene Kristīne
 46.     Rubule Inta
 47.     Rozenfelde Maija
 48.     Sietiņš Guntars
 49.     Sirica Inese
 50.     Straustiņa Gita
 51.     Strautiņš Bruno
 52.     Štamgūts Artis
 53.     Šteinberga Ilma
 54.     Taurens Jānis
 55.     Teikmanis Andris
 56.     Tirzīte Maija
 57.     Vizbulis Martins
 58.     Vītoliņš Andris
 59.     Začests Andris
 60.     Zariņa Vija
 61.     Zariņš Kristaps

Studenti:

 1.  Laura Veļa
 2.  Arta Raituma
 3.  Haralds Gerts
 4.  Raimonds Gaidelis
 5.  Toms Katkevičs
 6.  Santa Leimane
 7.  Uldis Petersons
 8.  Madara Kvēpa
 9.  Kristine Kligina
 10.  Inuta Graudiņa
 11.  Ingrīda Ivane
 12.  Jānis Krauklis
 13.  Ieva Baumgarte
 14.  Kristians Fukss
 15.  Iveta Feldmane
 16.  Maija Madara Suipe