Meklēt
Izvēlne

Satversmes sapulce

Akadēmijas Satversmes sapulce ir akadēmijas akadēmiskā, vispārējā personāla un studējošo pārstāvības institūcija.

Satversmes sapulci uz trim gadiem ievēlē vispārējās vēlēšanās Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā, paredzot akadēmijas akadēmisko un administratīvo struktūru proporcionālu pārstāvniecību. Akadēmiskā personāla pārstāvju īpatsvars Satversmes sapulcē nedrīkst būt mazāks par 60 procentiem un studējošo īpatsvars – mazāks par 20 procentiem, lai pēc iespējas būtu nodrošināta visos studiju līmeņos studējošo pārstāvība. Studējošo pārstāvjus Satversmes sapulcē ievēlē studējošo pašpārvalde tās noteiktajā kārtībā. Akadēmijas Satversmes sapulce ievēlē savu priekšsēdētāju, viņa vietnieku (vietniekus) un sekretāru.
Satversmes sapulci sasauc tās priekšsēdētājs. Rosināt Satversmes sapulces sasaukšanu var arī padome, viena trešdaļa Satversmes sapulces locekļu, Senāts vai rektors. Pēc šāda rosinājuma saņemšanas Satversmes sapulces priekšsēdētājs 30 dienu laikā sasauc Satversmes sapulci un to izziņo ne vēlāk kā nedēļu pirms sēdes.

Satversmes sapulce:

a) apstiprina akadēmijas satversmi un tās grozījumus;
b) ievēlē amatā Akadēmijas padomes izvirzīto rektora amata kandidātu;
c) var rosināt rektora atcelšanu no amata;
d) noklausās rektora sagatavoto ikgadējo pārskatu par augstskolas darbību;
e) ievēlē Senāta locekļus no akadēmiskā un vispārīgā personāla vidus;
f) var atsaukt Senāta locekļus;
g) ievēlē Akadēmisko šķīrējtiesu.
Satversmes sapulces darbību nosaka nolikums, kuru izstrādā un apstiprina pati Satversmes sapulce.

Saziņai e-pasts:

LMA Satversmes sapulces sastāvs

Priekšsēdētāja – Ph.D. Agita Gritāne
Priekšsēdētāja vietniece – Anna Zvaigzne
Sekretāre – Zilgma Prēdele

 1.    Ameļkovičs Andrejs
 2.     Ābele Barbara
 3.     Ābele Kristiāna
 4.     Buivide Aiga
 5.     Brasliņš Normunds
 6.     Brekte Kristians
 7.     Bremša Laila
 8.     Burāne Ingrīda
 9.     Dzalbe Aiga
 10.     Ēmane Inita
 11.     Endziņš Arvīds
 12.     Fišers Miķelis
 13.     Fomins Vjačeslavs
 14.     Gabrāns Gints
 15.     Gailītis Jānis
 16.     Grosa Silvija
 17.     Groza Vineta
 18.     Gritāne Agita
 19.     Ģibiete Elīna
 20.     Hanovs Deniss
 21.     Iltnere Ieva
 22.     Jansons Viktors
 23.     Janušone-Bojāre Diāna
 24.     Kalseris Mārtiņš
 25.     Kiseļova Inga
 26.     Kļaviņš Eduards
 27.     Krēsliņš Valdis
 28.     Krugale Dagnija
 29.     Kundziņa Ilze
 30.     Kurševa Maija
 31.     Kušnere Silvija
 32.     Lapinska Eva
 33.     Lāce-Lukševica Ieva
 34.     Lāce Daina
 35.     Lediņa Laura
 36.     Lesiņš Dainis
 37.     Lēnerte Vita
 38.     Marcinkeviča Līga
 39.     Misjuns Alvis
 40.     Murovskis Jānis
 41.     Narņicka Agnese
 42.     Panteļejevs Gļebs
 43.     Pastors Ervins
 44.     Petraškevičs Juris
 45.     Prēdele Zilgma
 46.     Priede Antra
 47.     Pundurs Dainis
 48.     Pujāte Inta
 49.     Putāns Jānis
 50.     Salmiņa Paula
 51.     Semēvics Reinis
 52.     Sietiņš Guntars
 53.     Spārītis Ojārs
 54.     Strautiņš Bruno
 55.     Suhanova Dina
 56.     Štamgūts Artis
 57.     Šteinberga Ilma
 58.     Taurens Jānis
 59.     Teikmanis Andris
 60.     Tirzīte Maija
 61.     Traumane Māra
 62.      Vizbulis Martins
 63.      Vītoliņš Andris
 64.      Zariņa Vija
 65.      Zariņš Kristaps
 66.      Zelčš Anatolijs 
 67.      Zelčs Armands
 68.      Ziemele Amanda
 69.      Zunde Elīna
 70.      Zvaigzne Anna
 71.      Zvaigzne Matīss

Studenti:

 1. Antenišķe Betija
 2. Apine Agnese
 3. Brieze Justīne Emīlija
 4. Iveta Feldmane
 5. Konstantinovča Keita
 6. Kučiere Elēna
 7. Lante Gunta
 8. Lapiņa Marianna
 9. Leimane Santa
 10. Romanoss Rūdis
 11. Rublovskis Raimonds Artūrs
 12. Stuce Dana
 13. Šeikina Katrīna
 14. Šnēvelis Atis
 15. Viese-Vigula Ieva
 16. Vilsone Patrīcija Māra
 17. Vineta Kreigere
 18. Vītoliņa Grieta

 

Kontakti