Meklēt
Izvēlne

Satversmes sapulce

Akadēmijas Satversmes sapulce ir akadēmijas akadēmiskā, vispārējā personāla un studējošo pārstāvības institūcija.

Satversmes sapulci uz trim gadiem ievēlē vispārējās vēlēšanās Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā, paredzot akadēmijas akadēmisko un administratīvo struktūru proporcionālu pārstāvniecību. Akadēmiskā personāla pārstāvju īpatsvars Satversmes sapulcē nedrīkst būt mazāks par 60 procentiem un studējošo īpatsvars – mazāks par 20 procentiem, lai pēc iespējas būtu nodrošināta visos studiju līmeņos studējošo pārstāvība. Studējošo pārstāvjus Satversmes sapulcē ievēlē studējošo pašpārvalde tās noteiktajā kārtībā. Akadēmijas Satversmes sapulce ievēlē savu priekšsēdētāju, viņa vietnieku (vietniekus) un sekretāru.
Satversmes sapulci sasauc tās priekšsēdētājs. Rosināt Satversmes sapulces sasaukšanu var arī padome, viena trešdaļa Satversmes sapulces locekļu, Senāts vai rektors. Pēc šāda rosinājuma saņemšanas Satversmes sapulces priekšsēdētājs 30 dienu laikā sasauc Satversmes sapulci un to izziņo ne vēlāk kā nedēļu pirms sēdes.

Satversmes sapulce:

a) apstiprina akadēmijas satversmi un tās grozījumus;
b) ievēlē amatā Akadēmijas padomes izvirzīto rektora amata kandidātu;
c) var rosināt rektora atcelšanu no amata;
d) noklausās rektora sagatavoto ikgadējo pārskatu par augstskolas darbību;
e) ievēlē Senāta locekļus no akadēmiskā un vispārīgā personāla vidus;
f) var atsaukt Senāta locekļus;
g) ievēlē Akadēmisko šķīrējtiesu.
Satversmes sapulces darbību nosaka nolikums, kuru izstrādā un apstiprina pati Satversmes sapulce.

Saziņai e-pasts:

LMA Satversmes sapulces sastāvs

Priekšsēdētāja – Ph.D. Agita Gritāne
Priekšsēdētāja vietniece – Anna Zvaigzne
Sekretāre – Zilgma Prēdele

 1.  Ābele Barbara
 2.  Ābele Kristiāna
 3.  Barkāns Valtis
 4.  Buivide Aiga
 5.  Brasliņš Normunds
 6.  Brekte Kristians
 7.  Bremša Laila
 8.  Burāne Ingrīda
 9.  Dzalbe Aiga
 10.  Ēmane Inita
 11.  Endziņš Arvīds
 12.  Fišers Miķelis
 13.  Fomins Vjačeslavs
 14.  Gabrāns Gints
 15.  Gailītis Jānis
 16.  Grosa Silvija
 17.  Groza Vineta
 18.  Gritāne Agita
 19.  Ģibiete Elīna
 20.  Hanovs Deniss
 21.  Jansons Viktors
 22.  Janušone Diāna
 23.  Jākobsons Atis
 24.  Kalseris Mārtiņš
 25.  Kiseļova Inga
 26.  Kļaviņš Eduards
 27.  Krēsliņš Valdis
 28.  Krugale Dagnija
 29.  Kundziņa Ilze
 30.  Kurševa Maija
 31.  Kušnere Silvija
 32.  Lapinska Eva
 33.  Lāce-Lukševica Ieva
 34.  Lāce Daina
 35.  Lesiņš Dainis
 36.  Lēnerte Vita
 37.  Marcinkeviča Līga
 38.  Misjuns Alvis
 39.  Murovskis Jānis
 40.  Narņicka Agnese
 41.  Panteļejevs Gļebs
 42.  Pastors Ervins
 43.  Petraškevičs Juris
 44.  Prēdele Zilgma
 45.  Priede Antra
 46.  Pundurs Dainis
 47.  Pujāte Inta
 48.  Putāns Jānis
 49.  Salmiņa Paula
 50.  Semēvics Reinis
 51.  Sietiņš Guntars
 52.  Spārītis Ojārs
 53.  Suhanova Dina
 54.  Štamgūts Artis
 55.  Šteinberga Ilma
 56.  Taurens Jānis
 57.  Teikmanis Andris
 58.  Tirzīte Maija
 59.  Traumane Māra
 60.  Vizbulis Martins
 61.  Vītoliņš Andris
 62.  Baiba Tropa
 63.  Zelčš Anatolijs 
 64.  Zariņa Vija
 65.  Zariņš Kristaps
 66.  Zelčs Armands
 67.  Ziemele Amanda
 68.  Zunde Elīna
 69.  Zvaigzne Anna
 70.  Zvaigzne Matīss

Studenti:

 1. Agnese Apine BA 4.GR
 2. Agne Ellere MA 2.FUNK
 3. Elizabete Laura Punka BA 2.GR
 4. Elīna Kristiāna Rītere BA 2.ID
 5. Luīze Dārta Kalniņa BA 2.GD
 6. Patrīcija Gabriela Grasmane BA 2.KER
 7. Keita Konstantinoviča BA 4.MV&T
 8. Guna Lante MA 1.GLEZ
 9. Marianna Lapiņa MA 1.SCEN
 10. Vineta Kreigere 3. PDOK
 11. Sintija Sorokina BA 2.GD
 12. Patrīcija Elizabete Krongorne BA 4.GR
 13. Vanesa Grebeņuka BA 2.GD
 14. Stīna Skulme BA 4.GLEZ
 15. Artūrs Bogdanovs BA 3.TĒL
 16. Dārta Katrīna Birkmane BA 2.GR
 17. Madara Freidenfelde BA 4. GLEZ
 18. Kristīne Gaile MA 2. FUNK

Kontakti