Meklēt
Izvēlne

Satversmes sapulce

Satversmes sapulce ir Latvijas Mākslas akadēmijas augstākā koleģiālā pārstāvības un vadības, kā arī lēmējinstitūcija. Tā nosaka LMA stratēģiju studiju, mākslinieciskās jaunrades, zinātniskās pētniecības un saimnieciskās attīstības virzienos.

Satversmes sapulci ievēl no profesoriem un pārējā akadēmiskā personāla, studējošajiem un vispārējā personāla uz diviem gadiem. Satversmes sapulcē ir ne mazāk kā 60 % akadēmiskā personāla un ne mazāk kā 15 % studējošo pārstāvju. Satversmes locekli var atsaukt tā personāla pārstāvju grupa, kura viņu ievēlējusi. Satversmes sapulci var sasaukt rektors vai Senāts ne retāk kā reizi gadā.

Satversmes sapulci vada priekšsēdētājs, kurš tiek ievēlēts aizklātā balsojumā. Satversmes sapulce ievēl arī priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru. Ievēlēšanas kārtību un darbību nosaka Satversmes sapulces nolikums, kuru Satversmes sapulce pieņem savam pilnvaru laikam.

Satversmes sapulces spēkos ir:

 • pieņemt un grozīt LMA Satversmi;
 • ievēlēt un atcelt rektoru;
 • apstiprināt Senāta, Revīzijas komisijas un Šķīrējtiesas nolikumu;
 • ievēlēt un atcelt Senāta, Revīzijas komisijas un Šķīrējtiesas locekļus;
 • u. c.

Latvijas Mākslas akadēmijas Satversme

LMA Satversmes sapulces sastāvs

Priekšsēdētājs – prof. Andris Teikmanis

Priekšsēdētāja vietniece – prof. Vineta Groza

Sekretāre – doc. Aiga Dzalbe

 1.     Ameļkovičs Andrejs
 2.     Ābele Barbara
 3.     Āboltiņš Vents    
 4.     Binde Māra
 5.     Brasliņš Normunds
 6.     Brekte Kristians
 7.     Bremša Laila
 8.     Ēmane Inita
 9.     Endziņš Arvīds
 10.     Fomins Vjačeslavs
 11.     Gailītis Jānis
 12.     Gedule Agnese
 13.     Grosa Silvija
 14.     Groza Vineta
 15.     Ģibiete Elīna
 16.     Horsta Karīna
 17.     Jansons Viktors
 18.     Kalseris Mārtiņš
 19.     Kļaviņš Eduards
 20.     Krēsliņš Valdis
 21.     Krugale Dagnija
 22.     Krūmiņa Ieva
 23.     Krūmiņš Juris
 24.     Kurševa Maija
 25.     Kušnere Silvija
 26.     Lapinska Eva
 27.     Lesiņš Dainis
 28.     Lēnerte Vita
 29.     Marcinkeviča Līga
 30.     Murovskis Jānis
 31.     Narņicka Agnese
 32.     Ogle Kristīne
 33.     Panteļejevs Gļebs
 34.     Pastors Ervins
 35.     Pelše Stella
 36.     Petraškevičs Juris
 37.     Pētersons Ojārs
 38.     Prēdele Zilgma
 39.     Pujāte Inta
 40.     Pundurs Dainis
 41.     Putāns Jānis
 42.     Rubene Kristīne
 43.     Rozenfelde Maija
 44.     Sietiņš Guntars
 45.     Sirica Inese
 46.     Straustiņa Gita
 47.     Strautiņš Bruno
 48.     Štamgūts Artis
 49.     Šteinberga Ilma
 50.     Taurens Jānis
 51.     Teikmanis Andris
 52.     Tirzīte Maija
 53.     Vizbulis Martins
 54.     Vītoliņš Andris
 55.     Zariņa Vija
 56.     Zariņš Kristaps

Studenti:

 1.  Arta Raituma
 2.  Raimonds Gaidelis
 3.  Santa Leimane
 4.  Madara Kvēpa
 5.  Kristine Kligina
 6.  Inuta Graudiņa
 7.  Ingrīda Ivane
 8.  Ieva Baumgarte
 9.  Kristians Fukss
 10.  Iveta Feldmane
 11.  Maija Madara Suipe