Meklēt
Izvēlne

Satversmes sapulce

Akadēmijas Satversmes sapulce ir akadēmijas akadēmiskā, vispārējā personāla un studējošo pārstāvības institūcija.

Satversmes sapulci uz trim gadiem ievēlē vispārējās vēlēšanās Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā, paredzot akadēmijas akadēmisko un administratīvo struktūru proporcionālu pārstāvniecību. Akadēmiskā personāla pārstāvju īpatsvars Satversmes sapulcē nedrīkst būt mazāks par 60 procentiem un studējošo īpatsvars – mazāks par 20 procentiem, lai pēc iespējas būtu nodrošināta visos studiju līmeņos studējošo pārstāvība. Studējošo pārstāvjus Satversmes sapulcē ievēlē studējošo pašpārvalde tās noteiktajā kārtībā. Akadēmijas Satversmes sapulce ievēlē savu priekšsēdētāju, viņa vietnieku (vietniekus) un sekretāru.
Satversmes sapulci sasauc tās priekšsēdētājs. Rosināt Satversmes sapulces sasaukšanu var arī padome, viena trešdaļa Satversmes sapulces locekļu, Senāts vai rektors. Pēc šāda rosinājuma saņemšanas Satversmes sapulces priekšsēdētājs 30 dienu laikā sasauc Satversmes sapulci un to izziņo ne vēlāk kā nedēļu pirms sēdes.

Satversmes sapulce:

a) apstiprina akadēmijas satversmi un tās grozījumus;
b) ievēlē amatā Akadēmijas padomes izvirzīto rektora amata kandidātu;
c) var rosināt rektora atcelšanu no amata;
d) noklausās rektora sagatavoto ikgadējo pārskatu par augstskolas darbību;
e) ievēlē Senāta locekļus no akadēmiskā un vispārīgā personāla vidus;
f) var atsaukt Senāta locekļus;
g) ievēlē Akadēmisko šķīrējtiesu.
Satversmes sapulces darbību nosaka nolikums, kuru izstrādā un apstiprina pati Satversmes sapulce.

Saziņai e-pasts:

LMA Satversmes sapulces sastāvs

Priekšsēdētāja – Ph.D. Agita Gritāne
Priekšsēdētāja vietniece – Anna Zvaigzne
Sekretāre – Zilgma Prēdele

 1. Ameļkovičs Andrejs
 2.  Ābele Barbara
 3.  Ābele Kristiāna
 4.  Barkāns Valtis
 5.  Buivide Aiga
 6.  Brasliņš Normunds
 7.  Brekte Kristians
 8.  Bremša Laila
 9.  Burāne Ingrīda
 10.  Dzalbe Aiga
 11.  Ēmane Inita
 12.  Endziņš Arvīds
 13.  Fišers Miķelis
 14.  Fomins Vjačeslavs
 15.  Gabrāns Gints
 16.  Gailītis Jānis
 17.  Grosa Silvija
 18.  Groza Vineta
 19.  Gritāne Agita
 20.  Ģibiete Elīna
 21.  Hanovs Deniss
 22.  Jansons Viktors
 23.  Janušone Diāna
 24.  Jākobsons Atis
 25.  Kalseris Mārtiņš
 26.  Kiseļova Inga
 27.  Kļaviņš Eduards
 28.  Krēsliņš Valdis
 29.  Krugale Dagnija
 30.  Kundziņa Ilze
 31.  Kurševa Maija
 32.  Kušnere Silvija
 33.  Lapinska Eva
 34.  Lāce-Lukševica Ieva
 35.  Lāce Daina
 36.  Lesiņš Dainis
 37.  Lēnerte Vita
 38.  Marcinkeviča Līga
 39.  Misjuns Alvis
 40.  Murovskis Jānis
 41.  Narņicka Agnese
 42.  Panteļejevs Gļebs
 43.  Pastors Ervins
 44.  Petraškevičs Juris
 45.  Prēdele Zilgma
 46.  Priede Antra
 47.  Pundurs Dainis
 48.  Pujāte Inta
 49.  Putāns Jānis
 50.  Salmiņa Paula
 51.  Semēvics Reinis
 52.  Sietiņš Guntars
 53.  Spārītis Ojārs
 54.  Suhanova Dina
 55.  Štamgūts Artis
 56.  Šteinberga Ilma
 57.  Taurens Jānis
 58.  Teikmanis Andris
 59.  Tirzīte Maija
 60.  Traumane Māra
 61.  Vizbulis Martins
 62.  Vītoliņš Andris
 63.  Baiba Tropa
 64.  Zelčš Anatolijs 
 65.  Zariņa Vija
 66.  Zariņš Kristaps
 67.  Zelčs Armands
 68.  Ziemele Amanda
 69.  Zunde Elīna
 70.  Zvaigzne Anna
 71.  Zvaigzne Matīss

Studenti:

 1. Agnese Apine BA 4.GR
 2. Agne Ellere MA 2.FUNK
 3. Elizabete Laura Punka BA 2.GR
 4. Elīna Kristiāna Rītere BA 2.ID
 5. Luīze Dārta Kalniņa BA 2.GD
 6. Patrīcija Gabriela Grasmane BA 2.KER
 7. Keita Konstantinoviča BA 4.MV&T
 8. Guna Lante MA 1.GLEZ
 9. Marianna Lapiņa MA 1.SCEN
 10. Vineta Kreigere 3. PDOK
 11. Sintija Sorokina BA 2.GD
 12. Patrīcija Elizabete Krongorne BA 4.GR
 13. Vanesa Grebeņuka BA 2.GD
 14. Stīna Skulme BA 4.GLEZ
 15. Artūrs Bogdanovs BA 3.TĒL
 16. Dārta Katrīna Birkmane BA 2.GR
 17. Madara Freidenfelde BA 4. GLEZ
 18. Kristīne Gaile MA 2. FUNK

Kontakti