Meklēt
Izvēlne

Satversmes sapulce

Satversmes sapulce ir Latvijas Mākslas akadēmijas augstākā koleģiālā pārstāvības un vadības, kā arī lēmējinstitūcija. Tā nosaka LMA stratēģiju studiju, mākslinieciskās jaunrades, zinātniskās pētniecības un saimnieciskās attīstības virzienos.

Satversmes sapulci ievēl no profesoriem un pārējā akadēmiskā personāla, studējošajiem un vispārējā personāla uz diviem gadiem. Satversmes sapulcē ir ne mazāk kā 60 % akadēmiskā personāla un ne mazāk kā 15 % studējošo pārstāvju. Satversmes locekli var atsaukt tā personāla pārstāvju grupa, kura viņu ievēlējusi. Satversmes sapulci var sasaukt rektors vai Senāts ne retāk kā reizi gadā.

Satversmes sapulci vada priekšsēdētājs, kurš tiek ievēlēts aizklātā balsojumā. Satversmes sapulce ievēl arī priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru. Ievēlēšanas kārtību un darbību nosaka Satversmes sapulces nolikums, kuru Satversmes sapulce pieņem savam pilnvaru laikam.

Satversmes sapulces spēkos ir:

  • pieņemt un grozīt LMA Satversmi;
  • ievēlēt un atcelt rektoru;
  • apstiprināt Senāta, Revīzijas komisijas un Šķīrējtiesas nolikumu;
  • ievēlēt un atcelt Senāta, Revīzijas komisijas un Šķīrējtiesas locekļus;
  • u. c.
LMA Satversmes sapulces sastāvs

Priekšsēdētājs – prof. Andris Teikmanis

Priekšsēdētāja vietniece – prof. Vineta Groza

Sekretāre – doc. Aiga Dzalbe

1.    Ameļkovičs Andrejs
3.    Āboltiņš Vents    
4.    Bēržvalde Alise
5.    Binde Māra
6.    Brasliņš Normunds
7.    Brekte Kristians
8.    Bremša Laila
9.    Dzalbe Aiga
10.    Eglītis Andris
11.    Ēmane Inita
12.    Endziņš Arvīds
13.    Fomins Vjačeslavs
14.    Gailītis Jānis
15.    Gedule Agnese
16.    Grosa Silvija
17.    Groza Vineta
18.    Ģibiete Elīna
19.    Horsta Karīna
20.    Jansons Viktors
21.    Kalniņa Silvija
22.    Kalseris Mārtiņš
23.    Kļaviņš Eduards
24.    Krēsliņš Valdis
25.    Krugale Dagnija
26.    Krūmiņa Ieva
27.    Krūmiņš Juris
28.    Kurševa Maija
29.    Kušnere Silvija
30.    Lapinska Eva
31.    Lesiņš Dainis
32.    Lesničenoka Ramona
33.    Lēnerte Vita
34.    Marcinkeviča Līga
35.    Maslovska Aija
36.    Murovskis Jānis
37.    Narņicka Agnese
38.    Ogle Kristīne
39.    Panteļejevs Gļebs
40.    Pastors Ervins
41.    Pelše Stella
42.    Petraškevičs Juris
43.    Pētersons Ojārs
44.    Prēdele Zilgma
45.    Pujāte Inta
46.    Pundurs Dainis
47.    Putāns Jānis
48.    Rubene Kristīne
49.    Rubule Inta
50.    Rozenfelde Maija
51.    Sietiņš Guntars
52.    Sirica Inese
53.    Straustiņa Gita
54.    Strautiņš Bruno
55.    Štamgūts Artis
56.    Šteinberga Ilma
57.    Taurens Jānis
58.    Teikmanis Andris
59.    Tirzīte Maija
60.    Vizbulis Martins
61.    Vītoliņš Andris
62.    Začests Andris
63.    Zariņa Vija
64.    Zariņš Kristaps


Studenti:
1. Laura Veļa
2. Arta Raituma
3. Haralds Gerts
4. Raimonds Gaidelis
5. Toms Katkevičs
6. Santa Leimane
7. Uldis Petersons
8. Madara Kvēpa
9. Kristine Kligina
10. Inuta Graudiņa
11. Ingrīda Ivane
12. Jānis Krauklis
13. Ieva Baumgarte
14. Kristians Fukss
15. Iveta Feldmane
16. Maija Madara Suipe