Meklēt
Izvēlne

Studiju padome

Latvijas Mākslas akadēmijas Studiju padome ir konsultatīva institūcija. Tā izveidota studiju programmu satura un studiju procesa apspriešanai, un tās ierosinātie lēmumi tiek izskatīti Senātā.

Studiju padome tiek izveidota ar Senāta lēmumu, un tās pilnvaru termiņš atbilst Senāta pilnvaru termiņam.

Studiju padomē ietilpst visu LMA studiju un pētniecības nozaru un apakšnozaru vadītāji, ar pētniecības darbu saistīto struktūrvienību vadītāji un ne mazāk kā 15 % studentu.