Meklēt
Izvēlne

Studiju programmu vadītāji

Bakalaura un maģistra studiju programmas vada LMA Senāta vēlēti dekāni, kas personīgi ir atbildīgi par savu struktūrvienību darbību, jaunradi un zinātnisko pētniecību. Dekānus ievēl uz pieciem gadiem ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.

 

Kontakti