Meklēt
Izvēlne

“ACADEMIA” BALVU MĀKSLAS VĒSTURES UN KURATORU STUDIJU ABSOLVENTIEM IEGŪST DIĀNA MIKĀNE

Jau trešo gadu pēc kārtas Latvijas Mākslas akadēmija piešķir “Academia” balvu, kas nodrošina atbalsta programmu jaunajiem profesionāļiem radošajās nozarēs. Balvas mērķis ir radīt infrastruktūru, kas veido jaunus un inovatīvus sadarbības modeļus starp mākslas augstākās izglītības iestādi un tās absolventa starptautiskās profesionālās karjeras veicināšanu. 

Atbalsta programma sniedz iespēju Latvijas Mākslas akadēmijas absolventiem iegūt starptautisku pieredzi un sadarboties ar nozares profesionāļiem, lai pēc tam iegūtās zināšanas īstenotu savā radošajā praksē Latvijā, kā arī starptautiski. 

Balvu mākslas zinātnes ietvaros ieguva Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas specialitātes maģistra programmas absolvente – Diāna Mikāne.

Balvas ietvaros sadarbība tiek īstenota kopā ar Somijā bāzētās kuratoriālās aģentūras PUBLICS atbalstu, nodrošinot balvas laureātam prakses vietu sešiem mēnešiem, lai kopā strādātu ar starptautiski atzītiem māksliniekiem, un veicinātu starpdisciplināru projektu realizāciju, un mākslinieciskās pētniecības darbu aģentūras bibliotēkā.

PUBLICS bibliotēka ir lielākā specializētā laikmetīgās mākslas kuratoru bibliotēka Somijā. Šī unikālā bibliotēka ar vairāk nekā 8000 publikācijām ir viena no nozīmīgākajām kuratora pētniecībai veltītajām bibliotēkām pasaulē, kurā glabājas svarīgākās grāmatas un katalogi, kas saistīti ar laikmetīgās mākslas kuratora darbu kopš 20. gadsimta 60. gadiem.

Vairāk par par sadarbības partneriem: https://www.publics.fi/