Meklēt
Izvēlne

JVLMA NOTIKS STARPTAUTISKA MĀKSLINIECISKĀS PĒTNIECĪBAS KONFERENCE: DAŽĀDAS JOMAS, PIEEJAS, PIEREDZES

JVLMA sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu un Latvijas Nacionālo bibliotēku aicina pētniekus, tostarp ar doktora grādu un doktorantūrā studējošos, piedalīties starptautiskajā mākslinieciskās pētniecības konferencē mūzikā, vizuālajā mākslā, dizainā, kino, teātrī, laikmetīgajā dejā un horeogrāfijā. 

Konferencē norisināsies 2022. gadā no 5. līdz 7. maijam.

Konference ir daļa no projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai”/CARD (Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003), kas tiek īstenots Latvijas Republikas Kultūras ministrijas izstrādātās Valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai 2020.–2022. gadam” ietvaros. To finansē Latvijas Zinātnes padome.

Konferences mērķis ir dalīties ar sasniegumiem dažādās mākslinieciskās pētniecības jomās un paplašināt zināšanu bāzi ar inovatīvām metodoloģiskām pieejām. Tas ir īpaši svarīgi visu veidu māksliniekiem, kuri vēlas attīstīt savu praksi, domājot, strādājot, pētot un apzinoties mākslas kontekstu un potenciālu. Līdz ar to šīs konferences potenciālie dalībnieki tiek aicināti iesniegt pieteikumus par dažādām pieejām, dažādām pieredzēm, metodoloģijām un radošām sinerģijām, kā arī gatavoties auglīgam dialogam dažādu mākslas nozaru pētnieku starpā, apzinot gan vispārīgo, gan konkrēto.

Konferences darbs noritēs četrās sekcijās:

1. Mākslinieciskā pētniecība mūzikā.
2. Mākslinieciskā pētniecība vizuālajā mākslā un dizaina pētniecībā.
3. Mākslinieciskā pētniecība izpildītājmākslā (teātris, horeogrāfija un laikmetīgā deja).
4. Mākslinieciskā pētniecība audiovizuālajā mākslā (kino, mediju māksla u.c.).

Konference notiks hibrīdformā – gan tiešsaistē, gan klātienē. Konferences valoda ir angļu, un dalība tajā ir bez maksas.

Konferences uzsaukumu var lejuplādēt šeit.

Pieteikumi jānosūta līdz 2022. gada 31. janvārim tiešsaistes formātā šeit.