Meklēt
Izvēlne

17. DECEMBRĪ NORISINĀSIES LMA DOKTORANTŪRAS ZINĀTNISKIE LASĪJUMI

2021. gada 17. decembrī Latvijas Mākslas akadēmija aicina interesentus pievienoties zinātniskajiem lasījumiem, kuros uzstāsies LMA 1. kursa doktoranti. Visi šī semināra dalībnieki apmeklē docenta Jāņa Ozoliņa un Kārļa Vērdiņa veidoto lekciju kursu "Praktikums zinātniskā teksta rakstīšanā" un dalība zinātniskajos lasījumos ir viens no kursa nosacījumiem. Nākamā semestra laikā studenti šos referātus pārstrādās savās pirmajās publikācijās. Īpaši aicināti lasījumiem pievienoties ir promocijas darbu vadītāji, lai novērtētu savu studentu sniegumu, kas, iespējams, būs pirmais pētnieciskā darba ziņojums kopš studiju uzsākšanas šoruden.


LMA zinātnisko lasījumu programma
17. decembris, plkst. 16.30 – 18.55

Semināra Zoom saite: ŠEIT
parole: praktikums

1. daļa
Mākslas un kultūras pieejamība: mākslas valoda un nākotnes stratēģijas

Moderators Dr. philol. Kārlis Vērdiņš

16.30–16.50 Mārtiņš Zutis. Ko spēj pavēstīt attēlstāsts, bet nevar verbāls teksts?
16.50–17.10 Agnese Zviedre. Laikmetīgās mākslas pieejamība: nepieciešamība un nākotnes perspektīvas.
17.10–17.30 Lelde Paegle. Radošo jomu pārstāvjus par uzņēmuma vadītājiem!
17.30 – 17.50 Diskusija
17.50 – 18.00 Starpbrīdis

2. daļa
Ikdienas mākslas nozīme identitātes veidošanā
Moderators Ph.D. Jānis Ozoliņš

18.00–18.20 Una Valtere. Zīļu jostas - vīriešu tradicionālā tērpa netradicionālā sastāvdaļa.
18.20 – 18.40 Ieva Melgalve. Attēlu pārpilnība: Kristīnes Krauzes-Sluckas un Alņa Stakles mākslinieciskie risinājumi.
18.40 – 18.55 Diskusija