Meklēt
Izvēlne

18. JŪNIJĀ LMA DĀRZĀ NOTIKS GRĀMATAS “OTĒTIE MOTĪVI UZ LATVIJAS PŪRALĀDĒM UN PŪRA SKAPJIEM” ATVĒRŠANA

Izdota Ineses Siricas grāmata Otētie motīvi uz Latvijas pūralādēm un pūra skapjiem, 18. gadsimta beigas – 20. gadsimta sākums.

Otētie motīvi uz pūra mēbelēm ir maz zināma, bet būtiska Latvijas tautas mākslas sastāvdaļa, kas mudina mūsdienu cilvēkus ieskatīties 18. un 19. gadsimta latviešu zemnieku tēlainajā domāšanā un izpratnē par skaisto. Dekoratīvi gleznotajos motīvos atklājas ziedi, vāzes ar ziedu pušķiem, gada skaitļi un personvārdi, putni, dzīvnieki, sievietes un vīrieša pāris, nāras un reliģiskie simboli, mazāk – par ģeometriskiem dēvēti ornamenti. Mūsdienās ne visus attēlotos motīvus var saskatīt un izskaidrot, bet to atrašanās uz mēbelēm, kas saistītas ar cilvēka mūžā būtiskākajiem godiem – precībām, norāda uz šo motīvu īpašo nozīmi. Grāmatā klasificēti un skaidroti otētie motīvi, meklēti to darinātāji, raksturotas Latvijas pūralādes un pūra skapji. Izmantoti iepriekšējo paaudžu savāktie ekspedīciju materiāli un muzejos saglabātās pūra mēbeles.

Monogrāfijas (304 lpp., 133 att., ISBN 9789934882432) izdevēji ir Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts un Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds. Tās pamatā ir 2015. gadā aizstāvētais Ineses Siricas promocijas darbs “Latvijas pūralāžu un skapju otējums” (vadītāja prof. Dr. art. Silvija Grosa, recenzenti Dr. art. Elita Grosmane, prof. Dr. art. Jānis Kalnačs un prof. Dr. habil. philol. Janīna Kursīte-Pakule), un tā publicēta kā VI sējums sērijā “Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta disertācijas”.

Izdevuma veidošanā piedalījās latviešu valodas redaktore Ilze Antēna, konsultantes Kristiāna Ābele un Silvija Grosa, tulkotāja Elīna Brasliņa, angļu valodas redaktore Iveta Boiko, mākslinieks Rauls Liepiņš, maketētājs Kaspars Podskočijs, Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonda vadītāja Stella Pelše un citi palīgi. Grāmata iespiesta "Jelgavas tipogrāfijā". Galvenais atbalstītājs – Valsts kultūrkapitāla fonds.

Grāmatas “Otētie motīvi uz Latvijas pūralādēm un pūra skapjiem: 18. gadsimta beigas – 20. gadsimta sākums” atvēršanas svētki 2020. gada 18. jūnijā plkst. 17.00 akadēmijas dārzā Jāņu ielīgošanas noskaņās. Pasākumā piedalīsies folkloras kopa "Budēļi".

Uz grātas vāka –Latvijas Māklas akadēmija Grafikas meistardarbnīcas pirmā vadītāja Riharda Zariņa pārzīmēts pūralādes otējums no Vecpiebalgas. Publicēts žurnālā "Austrums" (1904, Nr. 2, 150. lpp.).