Meklēt
Izvēlne

21.septembrī plkst. 17:00 Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā notiks mākslas zinātņu doktores Kristiānas Ābeles lekcija

21.septembrī plkst. 17:00 Dekoratīvās mākslas un  dizaina muzejā notiks mākslas zinātņu doktores  Kristiānas Ābeles lekcija “Mākslas izglītība Rīgā 19.gs.beigās un 20.gs.sākumā”. 

Kristiāna Ābele

Mākslas izglītība Rīgā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā.

19. gadsimta pēdējos gados Rīgas mākslas izglītības piedāvājums pieauga un dažādojās salīdzinājumā ar laiku kopš 70. gadiem, kad Elīze fon Junga-Štilinga (Elise von Jung-Stilling) nodibināja savu zīmēšanas skolu meitenēm (1873) un Rīgas Amatnieku biedrības amatniecības skola mēģināja kompensēt līdzvērtīgu iespēju trūkumu puišiem, uzsākdama brīvrokas zīmēšanas papildkursu audzēkņiem un brīvklausītājiem (1879). Jaunie pastāvīgie dalībnieki “izglītības tirgū” bija Venjamina Blūma zīmēšanas un gleznošanas skola (dib. 1895) un Rīgas Daiļkrāsotāju palīdzības biedrības kursi (dib. 1896), kas drīz pārtapa zīmēšanas un gleznošanas skolā. Katrai no tām tolaik bija izteikti vai daļēji atšķirīga mērķauditorija un specifiski uzdevumi.
Sāncensība pastiprinājās, kad Rīgas pilsēta pārņēma Jungas-Štilingas skolu un pārveidoja to par municipālu mācību iestādi, kas sāka darbu 1906. gadā ar Gerhardu fon Rozenu (Gerhard von Rosen) direktora amatā un 1909. gadā nonāca Vilhelma Purvīša vadībā, kopš šī brīža pieredzēdama strauju un mērķtiecīgu izaugsmi. Pirmais pasaules karš pārtrauca Rīgas pilsētas mākslas skolas reorganizāciju par augstākā līmeņa mācību iestādi – akadēmiju. Tomēr jau līdz tam šis uzplaukums bija mazinājis Pēterburgas latviešu mākslinieku – augstskolu studentu un absolventu – nievājošo attieksmi pret Rīgā vien skolotiem kolēģiem.
Gadsimtu mijas periodā viens no ienākumu avotiem gandrīz katram māksliniekam bija privātstundas. Daži no viņiem izveidoja studijas, kas ne tikai sniedza apmācību mākslas pamatos, bet arī kļuva par nozīmīgu faktoru aktuālu māksliniecisko ideju izplatīšanā. 20. gs. sākuma Rīgā šajā ziņā izcēlās Jūlija Madernieka un Jaņa Rozentāla veikums. Gan minētās skolas, gan Madernieka studija piedalījās pilsētas mākslas dzīvē, rīkojot audzēkņu darbu izstādes, kuru apraksti presē dažkārt glabā pirmās ziņas par vēlāk ievērojamu mākslinieku darbību.

Attēls: Elīzes fon Jungas-Štilingas zīmēšanas skolas ekspozīcija Rīgas 700 gadu jubilejas izstādē. 1901. No: Die Rigaer Jubiläums-Ausstellung 1901 in Bild und Wort: Ein Erinnerungsbuch / Hg. von M. Scherwinsky. – Riga: Jonck & Poliewsky, 1902. – S. 175.