Meklēt
Izvēlne

26. SEPTEMBRĪ NOTIKS EKSKURSIJA IZSTĀDĒ "SINTĒZE"

Šī gada 26. septembrī plkst. 18:00 izstādē “Sintēze. Īstenības pētīšana caur kustību, attīstību un pretrunām” norisināsies ekskursija ar tās kuratori Augusti Petri un māksliniekiem Krišjāni Elviku, Annemariju Gulbi, Madaru Kvēpu, Alisi Sondori, Jāni Šneideru un Miķeli Mūrnieku.

Ekskursija būs iespēja uzzināt vairāk par izstādes ieceri un tās īstenošanas procesu, kā arī mākslinieku izveidotajiem darbiem. Ekskursija norisināsies latviešu valodā.

Izstādē “Sintēze. Īstenības pētīšana caur kustību, attīstību un pretrunām” skatīti mūsdienu vizuālajā mākslā mazāk pētīti politiskiem jēdzieni - totalitārisms un totalitāte. 
Latīņu valodas vārds totus jeb totalis laika gaitā mainījies, pamatā saglabājot ideju par totalitāti kā visaptverošu lielumu, kopību, pilnību. Izstādes koncepcija balstīta totalitātes jēdziena vēsturiskajā izpētē, īpašu uzmanību vēršot Georga Vilhelma Frīdriha Hēgeļa dialektiskās filozofijas skatījumam. Jaunākā mākslinieku paaudze ir pirmā, kas dzimusi pēc Padomju Savienības sabrukuma un tas ir liels izaicinājums jaunajiem autoriem apskatīt šos jēdzienus attālināti, ņemot vērā līdz šim pastāvošos uzskatus par to nozīmi. Kuratore, veidojot šo izstādi, ir domājusi par 20. gs. 90. gados izveidojušos īpašo stāvokli, kas emocionāli, mentāli un saimnieciski ietekmējis postpadomisko Latviju. Distance no piederības Latvijai, kas ir Padomju Savienības sastāvā, paver iespējas pagātnes procesus uzlūkot no svaiga skatu punkta. A. Petre izstādes dalībniekiem uzdod jautājumu - kā totalitāte idejiski realizējas 21. gadsimtā? Šādā veidā mākslinieki ir lūgti atspoguļot savu izpratni par iepriekš minētajiem terminiem, pieļaujot to, ka mākslinieciskās refleksijas var būt atšķirīgas.

Izstādes nosaukums, līdzīgi kā pati tēma, spēlējas ar atšķirībām nozīmju uztvērumos. Mūslaiku valodā pieņemts, ka vārds “sintēze” paskaidro visdažādākās lietas, taču kā ideja tas ir cieši saistīts ar hēgelisko dialektiku, kur tiek izmantots par skaidrojošo metodi tēzes un antitēzes pretrunu atrisināšanai. Šajā gadījumā kuratores izvirzītais jautājums uztverams kā tēze, savukārt mākslinieku atbildes uz to - antitēze. Pati sintēze izstādē kļūst pilnvērtīga tikai saskarsmē ar skatītāju.

Izstādē piedalās: Aina Bikse, Krišjānis Elviks, Annemarija Gulbe, Madara Kvēpa, Mikelis Murnieks, Alise Sondōre, Jānis Šneiders
Izstādes kuratore: Auguste Petre
Producente: Lāsma Goba

Izstādes scenogrāfija: Roberta Fišere
Vizuālā identitāte: Ivita Brūdere

Norises vieta: bijušās tekstilrūpnīcas “Boļševička” 4. stāvs (Ganību dambis 30, Rīga)
Izstāde ir apskatāma no 2020. gada 29. augusta līdz 9. oktobrim.
Darba laiks:
Trešdiena - Sestdiena, no plkst. 15:00 līdz 20:00