Meklēt
Izvēlne

40. skolēnu zinātnisko darbu konference

Ar mērķi padziļināt skolēnu zināšanas dabas, humanitāro, sociālo un inženierzinātņu nozarēs, kā arī veidot skolēnos prasmi ar mūsdienīgām metodēm patstāvīgi izstrādāt zinātniski pētniecisku darbu Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Latvijas Kultūras akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju, Rīgas Tehnisko universitāti, pašvaldībām un izglītības iestādēm organizē skolēnu zinātnisko darbu konferenci

23.04.2016. Latvijas Mākslas akadēmijas 10. auditorijā norisināsies konferences sekcija „Mākslas zinātne”. Tās ietvaros 10.–12. klašu skolēni, kuri šajā jomā veikuši pētījumus, prezentācijās iepazīstinās ar gūtajām atziņām. Tāpat būs iespējams uzklausīt recenzentu viedokli un piedalīties diskusijās. Savukārt žūrijas komisijas – to tradicionāli veido LMA Mākslas zinātnes nodaļas pasniedzēji, Doktorantūras un Maģistrantūras studenti – uzdevums būs noteikt 1., 2. un 3. vietas ieguvējus un izvirzīt labāko darbu konferences noslēguma plenārsēdei, kas notiks 24.04.2016. 
Laipni aicināti visi interesenti!"