Meklēt
Izvēlne

A. Ancānes promocijas darba aizstāvēšana

Ceturtdien, 9. decembrī promocijas darbu aizstāvēja un Doktora zinātņu grādu ieguva LMA Mākslas vēstures institūta pētniece Anna Ancāne. Darbs "Rīgas arhitektūra un pilsētbūvniecība 17. gs. otrajā pusē" pieejams arī http://www.lma.lv/?parent=1207