Meklēt
Izvēlne

“ACADEMIA 2021” BALVAS LAUREĀTE KRISTĪNE DAUKŠTE PIEDALĀS IZSTĀDĒ “CURVED SPACE”

Latvijas Mākslas akadēmijas absolvente Kristīne Daukšte 2021. gadā saņēma pirmo jauniedibināto “Academia” balvu, kas atbalsta starptautiskās profesionālās karjeras veicināšanu divu gadu garumā. Pirmajā gadā tā sniedz iespēju strādāt apmaksātā mākslas rezidencē Londonā un otrajā gadā tiek nodrošināta stipendija un bezmaksas darbnīca Rīgā, organizētas darbnīcu vizītes, apmeklētas Latvijas un Baltijas mākslas institūcijas, kā arī tiek sniegtas mākslinieku un citu mākslas profesionāļu konsultācijas.

Galerijas PEER rīkotajā izstādē Curved Space skatāmi jauni Hollijas Baklas (Holly Buckle), Kristīnes Daukštes, Lizas-Marijas Harisas (Lisa-Marie Harris) un Braiena Džuzepi Rodrigesa Kambanas (Bryan Giuseppi Rodriguez Cambana) darbi, atzīmējot gada ilgās rezidences Londonā bāzētās mākslas organizācijas Acme kulminācijas punktu.

Izstādes nosaukums ir tieša atsauce uz Acme studijas telpas izliekto fasādi, kur visi četri mākslinieki dalīja darbnīcas telpu kopš 2022. gada sākuma. Mākslinieki Acme programmai tika izvēlēti bez norādēm par izstādes tematiku, taču tika aicināti kopīgi dalīt studijas telpu, laiku, un atvērt iespēju sarunām. 

Lai arī katra autora mākslinieciskā prakses izejas punkts un process ir atšķirīgi, viņus vieno interese par veidiem, kā mēs apdzīvojam un navigējam publiskajā telpā. Sarunās par darbiem nereti izskan idejas, ko pauž Gastona Bašelāra (Gaston Bachelard) grāmata “Telpas poēzija” un tajā aprakstītā filosofiskā teorija, saskaņā ar kuru telpa – arhitektoniska vai  iedomāta – iemieso jēgu, sajūtu un atmiņu tiem, kas to apdzīvo, un šī telpa pastarpināti raisa domas, attieksmi un nozīmju formulēšanu, kas atkarīgas no indivīda pieredzes un piedzīvotā.

Izstādē skatāmie darbi izvaicā ķermeņa redzamību un nozīmi vai, gluži pretēji, anonimitāti publiskā, institucionālā vai sociālā vidē. Hollijas Baklas darbs ir sadarbības projekts, kas pēta kolektīvo pieredzi The Outside Project – Londonas LGBTQ+ bezpajumtnieku patversmes kopienai un cilvēkiem, kuri cietuši no vardarbības ģimenē. Daukšte izjautā skatītāju attiecības ar telpu un to izmantotos paņēmienus, navigējot gan galerijas telpās, gan ārpus tām. Harisas skulptūras un video darbs apskata ķermeni kā objektu un patēriņa lauku. Kambanas video instalācija atspoguļo migrantu kopienas piedzīvoto, aplūkojot migrēšanas pieredzi pasaules veidošanas kontekstā, liekot uzsvaru uz sadarbības un mīlestības nozīmi šajā procesā. 

Izstāde apskatāma galerijā PEER no 29. septembra līdz 22. oktobrim. Plašāka informācija par izstādi: https://www.peeruk.org/curved-space