Meklēt
Izvēlne

AICINĀM DARBĀ IEPIRKUMU SPECIĀLISTU

Latvijas Mākslas akadēmija, reģistrācijas Nr. 90000029965, izsludina pieteikšanos uz iepirkuma speciālista/es amatu

Darba līgums uz nenoteiktu laiku, nepilns darba laiks.
Mēnešalga no 800,00 līdz 1000,00 ( brutto) par 0,5 darba slodzi.
Pieteikšanās vakancei līdz 2023. gada 22. jūnijam.

Iepirkuma speciālista pienākumi:

 • iepirkuma procedūru dokumentu projektu sagatavošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām; priekšlikumu izteikšana, novērtējot un izvēloties piemērotas iepirkumu metodes;
 • Iepirkumu organizēšana, plānošana un veikšana, t.sk., cenu aptauju, tirgus izpētes, pretendentu loka noteikšana.
 • Iesniegto piedāvājumu izvērtēšana un konsultāciju sniegšana kolēģiem publisko iepirkumu jautājumos;
 • Veikt iepirkumu organizēšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu, izplatīšanu un saglabāšanu.
 • LMA publisko iepirkumu plāna sagatavošana un tā aktualizēšana.
 • Dalība iepirkuma komisijas darbā. Iepirkumu komisijas sēžu un sanāksmju organizēšana un protokolēšana, iepirkuma komisijas lēmumu projektu sagatavošana.
 • Statistikas pārskatu un atskaišu sagatavošana Iepirkumu uzraudzības birojam par iestādes veiktajām publisko iepirkumu procedūrām.
 • Datu bāzes uzturēšana par veiktajiem iepirkumiem.
 • Savas kompetences ietvaros konsultēt tiešo vadītāju un LMA darbiniekus par publisko iepirkumu un iepirkumu procedūras jautājumiem.
 • Iepirkuma līguma projektu un vienošanās par iepirkuma līguma grozījumiem sagatavošana.

Prasības:

 • Akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, vēlams tiesību zinātnēs.
 • Pieredze publisko iepirkumu jomā ne mazāk kā 3 gadi, t.sk. darbā ar Elektronisko iepirkumu sistēmu un Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmu.
 • Praktiskas zināšanas publisko iepirkumu normatīvo aktu piemērošanā, normatīvo aktu pārzināšana;
 • Zināšanas un pieredze publisko iepirkumu dokumentācijas pārvaldības vai uzraudzības procesos;
 • Pieredze publisko iepirkumu veikšana valsts vai pašvaldības iestādē tiks uzskatīta kā priekšrocība.
 • Svešvalodu (vēlams, angļu valodas) zināšanas profesionālo jautājumu risināšanai.
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas
 • Iemaņas darbā ar biroja tehniku, pieredze darbā ar elektroniskām datu ievades sistēmām.

CV un motivētu pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: ar atzīmi „Vakance iepirkumu speciālists”.
Tiks izskatīti iesniegtie CV, kuri atbilst izvirzītajām prasībām. Uz pārrunām tiks uzaicināti 2.kārtas pretendenti.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.