Meklēt
Izvēlne

Aijas Baumanes tekstiliju izstāde "No pirmsākumiem"

No 2014. gada 1. līdz 30. martam Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā skatāma tekstilmākslinieces, Latvijas Mākslas akadēmijas profesores Aijas Baumanes tekstiliju izstāde „No pirmsākumiem”. Tikšanās ar Aiju Baumani izstādē notiks 20. martā plkst. 15.30. Visi laipni aicināti!

Mākslinieces Aijas Baumanes darbi liek domāt par kādām noteiktām likumsakarībām radoša cilvēka gājumā. Tā ir bijusi iespēja vērot, apcerēt, sajust, ietekmēties, šķetināt tālāk vairāku gadu desmitu garumā. Ir viegli būt neparastam, asprātīgam, saistošam jaunībā, kad jūsma, dzīves un amata apguves pienesumi, robežu neesamība vedināt vedina paust ieraudzīto un pārdzīvoto. Taču ar to vien ir par maz, lai ieņemtu un piepildītu savu vietu mākslā Latvijā un starptautiskā kontekstā kopumā. Un ātri vien kļūst redzams, kā jauno gadu pieteikumi nodeldējas jebšu izsīkst pavisam, ja tos nebalsta regulārs darbs un tā individuālā, neatkārtojamā pasaules uztvere, kas veidojas prāta un sirds gudrību mijiedarbībā.

Aijas Baumanes domās un praktiskajā darbā vadītās stundas nav saskaitāmas. Tāpat kā nav izskaitļojams, definējams tas prieks un pūles, kas likušas kāpt pāri likteņa pretrunīgumam, pašas cerībām un vājumam, aizvien no jauna patiesību meklējot – sevī, mākslā, kolēģos, audzēkņos. Un brieduma gados tā ir tā izredzētība, kuru piepilda talants un kāda dziļāka saprašana par radīšanas būtību, nepārtrauktību un visur esamību. Tad ikdienišķais, arī sadzīviskais kļūst vispārcilvēcisks, netveramais aptverams, un pasaules kārtība, tās nozīmīgums tekstilmateriālos iekodējams.

Visi goda nosaukumi, amati, sabiedriskās atzinības nav atbildes tajā brīdī, kad mākslinieks paliek viens savu darbu ielokā. Tikai tad top redzams, ka Aijas Baumanes tapšanas audums ir nezūdoša vērtība. Tādā nozīmē viņas darbu kvalitātes var tulkot kā Laika zīmes. Šodienas Latvijas mākslas kopainā. Un arī nākamībā.

Teksta autore:
Ingrīda Burāne, LMA Informācijas centra vadītāja

Darba laiks:
Trešdien–svētdien: 10.00–17.00
Pirmdien, otrdien: slēgts

Jelgavas vēstures un mākslas muzejs
Akadēmijas iela 10, Jelgava
www.jvmm.lv