Meklēt
Izvēlne

AIZRITĒJUSI STARPTAUTISKĀ KONFERENCE “MĀKSLINIEKU UN ARHITEKTU MIGRĀCIJA VIDUSEIROPĀ UN ZIEMEĻEIROPĀ. 1560–1900"

Sestdien, 28. septembrī ar izbraukuma sesiju un paneļdiskusiju Rundāles pils muzejā noslēdzās trīs dienu starptautiskā konference “Mākslinieku un arhitektu migrācija Viduseiropā un Ziemeļeiropā. 1560–1900” (26.–28.09.2019.). 

Konferenci organizēja Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta (LMAMVI) vadošās pētnieces Dr. Anna Ancāne (zinātniskā vadītāja),  Dr. Daina Lāce un Dr. Kristiāna Ābele. Tajā ar referātiem piedalījās Dr. Anna Ancāne und prof. Dr. habil. Eduards Kļaviņš no LMAMVI, Dr. Alesandra Bekuči (Alessandra Becucci) no Eiropas Universitātes institūta Florencē, prof. Dr. Saņa Cvetniča (Sanja Cvetnič) no Zagrebas Universitātes Dr. Irēne Fatsea (Irene (Rena) Fatsea) no Atēnu Nacionālās tehniskās universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu fakultātes,doktorants Torstens Feits (Torsten Veit) no Greifsvaldes Universitātes, doktorante Vendija Frēra (Wendy Frère) no Briseles Brīvās universitātes, prof. Dr. Krista Kodresa (Krista Kodres) no Igaunijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un vizuālās kultūras institūta un Tallinas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes, prof. Dr. Aleksandra Lipiņska (Aleksandra Lipińska) no Minhenes Vilhelma Ludviga universitātes Mākslas vēstures institūta, Dr. Laura Lūse no Rundāles pils muzeja, pēcdoktorante Dr. Ruta Sārdženta Nojesa (Ruth Sargent Noyes) no Dānijas Nacionālā muzeja, prof. Dr. Konrāds A. Otenheims (Konrad A. Ottenheym) no Utrehtas Universitātes, Dr. Aiste Paljušīte (Aistė Paliušytė) no Lietuvas Kultūras pētniecības institūta, Dr. Agņeška Patala (Agnieszka Patała) no Vroclavas Universitātes Mākslas vēstures institūta, Dr. Džuljeta Rodinga (Juliette Roding) no Leidenes Universitātes, Dr. Helēna Seražina (Helena Seražin) no Slovēnijas Zinātņu un mākslu akadēmijas Mākslas vēstures institūta, Dr. Francišeks Skibiņskis (Franciszek Skibiński) no Toruņas Nikolausa Kopernika universitātes, Dr. Jūlija Trinkerte (Julia Trinkert) no Diseldorfas Heinriha Heines universitātes Mākslas vēstures institūta, prof. Dr. Hanss J. Fan Mīhrūts (Hans J. Van Miegroet) no Djūka Universitātes,  Dr. Katrīna Vāgnere (Kathrin Wagner) no Liverpūles Houpa universitātes un prof. Dr. habil. Mihals Vardziņskis (Michał Wardzyński) no Varšavas Universitātes Mākslas vēstures institūta. Konferences darbā iesaistījās arī Latvijas Mākslas akadēmijas profesori Ojārs Spārītis un Andris Teikmanis.

Konference notika ERAF projekta "Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšana” (Nr.  1.1.1.5/18/I/014) ietvaros. Šī projekta mērķis ir Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta dalību Eiropas Pētniecības telpas bilaterālās un multilaterālās sadarbības projektu izstrādē un starptautiskajos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos.  Projekta īstenošanas rezultātā būs paaugstināta LMA Mākslas vēstures institūta starptautiskās konkurētspēja, pilnveidotas, tai skaitā starpdisciplināras pētniecības kompetences, nodrošināts jauno zinātnieku skaita pieaugums, mācību un mobilitātes pasākumos nodibināti jauni starptautiski kontakti, iegūta pieredze partnerības biržās un konferenču organizēšanā Latvijā.