Meklēt
Izvēlne

„Flowers in Ottoman’s Art”

Aicinām Jūs apmeklēt Akdeniz universitātes pasniedzējas Assist. Prof. Dr. Zuhal Kaynakçi Elinc vieslekciju „Flowers in Ottoman′s Art"
2011. gada 18. maijā no 10:00 līdz 12:00, LMA 3. stāva vestibilā