Meklēt
Izvēlne

„Restaurācija citā griezumā

ArtComStudio darbnīcas galerijā „pārDaugava" Meža ielā 4, 2.stāvs.
Izstāde no 7.11. - 6.12.
Atvērts T. - S. 12 00 - 18 00

Tā ir ceļojošā izstāde, uz kuru aicina Latvijas Mākslas akadēmijas Restaurācijas katedra. Izstāde iepazīstina ar restaurācijas procesiem un restaurācijas studiju specifiku.
Ekspozīcija veidota no informatīviem blokiem, kuros parādīts kāds no gleznas izpētes un restaurācijas procesiem. Informācija skaidrota ar plašu fotomateriālu no LMA Restaurācijas katedras arhīva, izsmeļošām anotācijām un restaurācijā izmantojamiem instrumentiem un materiāliem. Gleznas kopēšanas procesa atspoguļošanai būs eksponētas gan mācību procesa ietvaros tapušās kopijas, gan arī parādītas dažādas to tapšanas stadijas.
20.novembrī 18 00 un 6.decembrī 15 00 sarunas par restaurāciju, kuras vada mag art Inga Meldere
Sīkāka informācija pie darbnīcas restauratores Daces Pāžes 29667553