Meklēt
Izvēlne

„Restaurācija citā griezumā"

Restaurācijas katedras ceļojošā, informatīvi izglītojošā izstāde par
restaurāciju "Restaurācija citā griezumā"
šobrīd skatāma Ķekavas Mākslas skolā, bet decembra sākumā izstāde dosies uz Tukuma pilsētas muzeju.

Tā ir ceļojošā izstāde, uz kuru aicina Latvijas Mākslas akadēmijas Restaurācijas katedra. Izstāde iepazīstina ar restaurācijas procesiem un restaurācijas studiju specifiku.
Ekspozīcija veidota no informatīviem blokiem, kuros parādīts kāds no gleznas izpētes un restaurācijas procesiem. Informācija skaidrota ar plašu fotomateriālu no LMA Restaurācijas katedras arhīva, izsmeļošām anotācijām un restaurācijā izmantojamiem instrumentiem un materiāliem. Gleznas kopēšanas procesa atspoguļošanai būs eksponētas gan mācību procesa ietvaros tapušās kopijas, gan arī parādītas dažādas to tapšanas stadijas.