Meklēt
Izvēlne

"Mecenātes Ināras Teterevas stipendiju mākslā" ietvaros izsludināti stipendiju konkursi LMA pasniedzējiem un studentiem

„Mecenātes Ināras Teterevas stipendiju mākslā” ietvaros izsludināti divi stipendiju konkursi Mākslas akadēmijas pasniedzējiem un studentiem: „LMA pasniedzēju granti 2013/2014” un „LMA studentu un pasniedzēju studiju vizītes Eiropā 2013/2014”.

Konkursa „LMA pasniedzēju granti 2013/2014” mērķis ir sekmēt Mākslas akadēmijas akadēmiskā personāla (lektoru, docentu, asociēto profesoru un profesoru) kvalifikācijas un radošās kvalitātes paaugstināšanu. Teterevu fonda granti 2013/2014 sniedz pasniedzējiem iespēju uzturēties paša izvēlētā rezidentūrā, jebkurā valstī no 2 līdz 4 nedēļām. Mobilitāte jāizmanto līdz 2014. gada 31. augustam. 

Konkursa „LMA studentu un pasniedzēju vizītes Eiropā 2013/2014” mērķis ir sekmēt un nodrošināt iespēju Mākslas akadēmijas studentiem pasniedzēju vadībā apmeklēt kādu studijām nepieciešamu pasākumu, izstādi, muzeju, konferenci vai citu nozīmīgu pasākumu Eiropā, kas nodrošinātu studentu un pasniedzēju kvalifikācijas celšanu. Vizīte paredzēta studentu un pasniedzēju grupai – līdz desmit personām. Mobilitāte jāizmanto līdz 2014. gada 31. augustam.

Pretendentiem pieteikuma anketa jāiesniedz LMA Ārlietu un izstāžu daļā (7. kabinets, 1. stāvs) un elektroniski, sūtot uz e-pastu inese.bauge(abols)lma.lv"> līdz 2013. gada 14. oktobra plkst. 17.00. Konkursa „LMA studentu un pasniedzēju vizītes Eiropā 2013/2014” projektu iesniegšanu koordinē Mākslas akadēmijas pedagogi.

Borisa un Ināras Teterevu fonds 2012. gada 4. aprīlī parakstīja nodomu protokolu ar Latvijas Mākslas akadēmiju par sadarbību turpmākos piecus gadus izglītības izcilības stiprināšanai. Šīs sadarbības ietvaros ir nodibinātas „Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā”.

Konkursu nolikumi un pieteikuma anketas: