Meklēt
Izvēlne

Apgāds „Jumava” laiž klajā mākslas albumu „Aleksejs Naumovs – Iespaidu kolekcija”

2014. gada augustā apgāda „Jumava” paspārnē iznākusi grāmata „Aleksejs Naumovs – Iespaidu kolekcija” – līdz šim plašākais un apjomīgākais izdevums par meistarīgā gleznotāja, Latvijas Mākslas akadēmijas rektora profesora Alekseja Naumova daiļradi. Grāmatas atvēršanas svētki gaidāmi septembrī Kalnciema ielas kvartālā, bet jau tagad krāšņais izdevums iegādājams grāmatnīcās visā Latvijā.

„Aleksejs Naumovs, tagadējais Latvijas Mākslas akadēmijas rektors, turpina savu bijušo priekšteču tradīcijas – ne tikai vadīt šo brīnišķīgo augstskolu, bet arī pašam atrasties glezniecības virsotnēs – kā Vilhelmam Purvītim, Oto Skulmem, Leo Svempam, Indulim Zariņam. Viņa māksla ir krāšņa, droša, pārgalvīga, jauneklīga un akadēmiska vienlaikus,” mākslas vēsturnieces Dr. paed. Austras Avotiņas sastādītajā izdevumā Alekseja Naumova personību un darbus trāpīgi raksturo akadēmiķis Jānis Stradiņš.

Aptverot visu līdzšinējo mākslinieka radošo mūžu, izdevums apkopo gleznas, kas tapušas no 1970. gadiem līdz šim brīdim. Pamatīgajā albumā dominē dabas un pilsētainavas, kas gleznotas Aleksejam Naumovam raksturīgajā manierē – kā mirkļa fiksācija brīvā dabā, dinamiskā atmosfērā, visbiežāk uz lielizmēra audekla, ar brīvu otas pieskārienu, krāsas jaucot tieši uz audekla un apzināti nelietojot ne palīgmateriālus, ne skices vai fotogrāfijas, bet ļaujoties mirkļa diktētajai situācijai. Sastopami arī retāk redzēti darbi, piemēram, klusās dabas un māksliniekam mīļi portreti vēl no studiju laikiem. Raugoties ģeogrāfiski, izdevums ļauj izsekot Alekseja Naumova gaitām dažādos pasaules punktos – no Latvijas pilsētām un laukiem, tostarp Vilhelma Purvīša dzimtajām mājām, līdz mākslinieka iemīļotajai Venēcijai, Burano salai un Francijas dienvidu piekrastei, no Pekinas un Kioto līdz Ņujorkai un Vašingtonai.

Izdevuma veidols, kas tradicionālā hronoloģiskā principa vietā seko dalījumam pa krāsām, izriet no ilgstošām diskusijām starp mākslinieku Alekseju Naumovu, tekstu autori Austru Avotiņu un dizaina autoru Aivaru Sprūdžu. Alekseja Naumova daiļrades pazinēji jau būs ievērojuši, ka mākslinieka gleznās krāsai ir īpaša, nepārvērtējama nozīme – tā pati par sevi jau ir sižets. Tieši tādēļ grāmatas uzbūve seko nevis mākslinieka biogrāfijai, bet krāsām – zaļajai, zilajai, tirkīza, okera, sarkanajai, baltajai, kā arī rozā un zaļā kombinācijai. Savukārt katru krāsu ar māksliniekam veltītu komentāru piesaka kāds Alekseja Naumova tuvs līdzgaitnieks, kuru vidū ir akadēmiķis Jānis Stradiņš, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Dr. habil. art Ojārs Spārītis, gleznotāja Ilze Avotiņa, mākslinieks un Latvijas Mākslas akadēmijas Zīmēšanas katedras vadītājs profesors Normunds Brasliņš, rakstniece Māra Cielēna, gleznotājs Imants Vecozols un mākslinieks un Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas vadītājs profesors Aigars Bikše.

Mākslinieks Aleksejs Naumovs par vērienīgo publikāciju, kas laista klajā pateicoties apgāda „Jumava” ierosmei un kuras tapšanā ieguldīts daudz enerģijas un laika, ir gandarīts: „Pagāja ilgs laiks, kamēr nonācām līdz idejai izdevumā akcentu likt uz krāsām, tāpat pamatīgs darbs ieguldīts attēlu atlasē un tekstā. Jau no sākuma zinājām, ka nevēlamies veidot smagnēju biogrāfisku izdevumu, bet ko emocijās, krāsu mijiedarbē un attiecībās balstītu. Ļāvāmies sekot krāsām – vienam no veidiem, kā grāmatas formātā pārnest gleznotāja māksliniecisko redzējumu un izpratni par glezniecību. Ja nākotnē taptu vēl kāds līdzīga apjoma izdevums, ļoti iespējams, tas būtu gluži citāds, taču šoreiz ideja un rezultāts mani patiesi iepriecina.”

Aleksejs Naumovs (1955) absolvējis Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu (1973) un Latvijas Mākslas akadēmijas Monumentālās glezniecības meistardarbnīcu (1979). 1980. gadu nogalē papildinājis zināšanas Sorbonnas Mākslas augstskolā Parīzē, Francijā, un 1992. gadā ieguvis maģistra grādu Latvijas Mākslas akadēmijā. Pedagoga darbu Latvijas Mākslas akadēmijā Aleksejs Naumovs uzsāk 1985. gadā un rektora pienākumus pilda kopš 2007. gada. Gan kā augstskolas pedagogs un vadītājs, gan kā gleznotājs Aleksejs Naumovs aktīvi piedalās mākslas norisēs vietējā un starptautiskā mērogā. Karjeras gaitā mākslinieks veidojis vairāk nekā 60 personālizstādes Latvijā un ārvalstīs, piedalījies vairāk nekā 50 grupu izstādēs, ar vieslekcijām un meistarklasēm uzstājies daudzviet Eiropā, tāpat regulāri īsteno visdažādākās radošās ieceres un projektus, iesaistot mākslas studentus, docētājus un augstskolas no visas pasaules. Aleksejs Naumovs ir Eiropas Zinātnes un mākslas akadēmijas īstenais biedrs, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis, Latvijas Mākslinieku savienības biedrs. Mākslinieka darbi atrodas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Latvijas Mākslinieku savienības muzeja, Swedbank, Krievijas Mākslas fonda, Alkamo pilsētas muzeja krājumos, kā arī privātās kolekcijas ASV, Brazīlijā, Francijā, Itālijā, Japānā, Krievijā, Lielbritānijā, Lietuvā, Vācijā un citviet.

Attēli: atvērumi no mākslas albuma Avotiņa, A. Aleksejs Naumovs - Iespaidu kolekcija. Rīga: Jumava, 2014.


Informāciju sagaravoja:
Egita Kurpniece
Latvijas Mākslas akadēmijas
Komunikāciju un sabiedrisko attiecību speciāliste