Meklēt
Izvēlne

Aptauja par studējošo noslodzi

Augstākās izglītības padome un Latvijas Studentu apvienība aicina studentus piedalīties aptaujā, kuras mērķis ir noteikt studējošo noslodzi studiju procesā. Aptauju aizpildīt esat aicināti līdz 2012. gada 28. oktobrim.

Aptauja tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” (vienošanās Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001) ietvaros. Aptaujā iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Jūsu atbildes ir ļoti būtiskas, lai noteiktu iespējamās izmaiņas valsts politikā augstākās izglītības jomā un uzlabotu studiju kvalitāti!

Piedaloties aptaujā, Jums ir iespēja laimēt kādu no 10 dāvanu kartēm no DavanuServiss.lv. Aizpildot anketu, lūdzu, norādiet tālruņa numuru un/vai e-pasta adresi, lai laimēšanas gadījumā varētu sazināties ar Jums.

Anketu iespējams aizpildīt tiešsaistē (klikšķināt šeit).

Pieejams arī studējošo noslodzes aptaujas palīgmateriāls (klikšķināt šeit)