Meklēt
Izvēlne

Asociētā Profesora vēlēšanas

LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA
izsludina konkursu
UZ VAKANTAJĀM ASOCIĒTĀ PROFESORA AMATA VIETĀM:

• 2 asociētā profesora amata vietām - vizuālajā mākslā, glezniecības specialitātē;
• 1 asociētā profesora amata vietu - vizuālajā mākslā, zīmēšanas specialitātē;
• 1 asociētā profesora amata vietu - vizuāli plastiskajā mākslā, tēlniecības specialitātē;
• 1 asociētā profesora amata vietu - vizuāli plastiskajā mākslā, keramikas specialitātē;
• 1 asociētā profesora amata vietu- audio vizuālajā mēdiju mākslā, vizuālās komunikācijas specialitātē;
• 1 asociētā profesora amata vietu - dizainā, vides mākslas specialitātē;
• 1 asociētā profesora amata vietu - mākslas zinātnē, vizuālās mākslas vēstures un teorijas specialitātē;

Prasības:
 atbilstošas LR MK noteikumiem Nr.391
(04.09.03. protokols Nr.41, 3.§)
 Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem LMA.

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (4. telpā)
no 2010. gada 19. jūlija līdz 28. jūlijam (darba dienās)
no pulksten 10.00 līdz 15.00

Vēlēšanas 2010. gada 27. augustā

Informācija pa tālruni: 6 7321892 vai LMA mājas lapā www.lma.lv

Latvijas Mākslas akadēmijas 2010. gada 17. jūnija Senāta lēmums,
protokols Nr. 9