Meklēt
Izvēlne

Atklāj informācijas dizainam veltīto ekspozīciju INFORMĀCIJA

2015. gada 5.martā Latvijas Mākslas akadēmijā (Kalpaka bulvārī 13) svinīgi atklāta ekspozīcija INFORMĀCIJA, kas veltīta Latvijas grafikas dizaina dažādiem aspektiem produktos, pakalpojumos un procesos. Tā ir Latvijas dizaina ekspozīciju cikla DIZAINA MANIFESTĀCIJA trešā izstāde.

Informācijas loma mūsdienu sabiedrībā pieaug. Tādēļ arī informācijas dizains uzskatāms par teritoriju, kurā iespējamas un gaidāmas plašas izmaiņas. Taktili emocionālais kontakts, ko sniedz laba grāmata, žurnāls vai cits kvalitatīvs iespieddarbs, joprojām ir aktuāls un pieprasīts. Arī produktu un pakalpojumu piedāvājums nav iedomājams bez labas kvalitātes iepakojuma vai reklāmas. Līdztekus klasiskajiem informācijas nesējiem arvien plašāk tiek pieprasīti jauni informācijas formāti – funkcionālie un interaktīvie digitālie risinājumi. Ekspozīcija INFORMĀCIJA aicina iepazīt šo daudzveidību, apzināties informācijas dizainu kā būtisku aspektu ikvienā jomā.

Ekspozīcija INFORMĀCIJA ir veltīta informācijas dizaina dažādiem aspektiem – iepakojumam un informācijai uz tā, identitātēm, grāmatu grafikai, publikāciju dizainam, navigācijas dizainam, infografikām, digitālajiem rīkiem, e-pakalpojumiem un interaktīviem un digitāliem risinājumiem – interneta vietnēs, platformās, vides objektos un zīmolu kampaņās, utt. Šeit izstādīto darbu kopums ir tikai neliela daļa no izciliem Latvijas dizaineru radītiem darbiem, kurus vieno kvalitāte, atbildība, cieņa, zinātkāre un kaislība pret grafikas dizainu.

Grafikas dizainers sāk darbu ar baltu A4 formāta lapu. Tāpēc ekspozīcijas INFORMĀCIJA dizaina kods ir balta A4 lapa un tās objekti izkārtoti uz 45 reizes palielinātām A4 lapām, eksponējot 11 grafikas dizaina izpausmes dažādās jomas. Ekspozīciju virsmas izvietotas noteiktā līniju tīklā (grid), kas arī ir svarīgs grafikas dizaina elements. Teksti – melna krāsa uz balta fona kā visskaidrāk un lakoniskāk nolasāma informācija.

Ekspozīcija ir sadalītā divās aktivitāšu zonās – „darbotavā” un lasītavā. Darbotava ietvers grafikas dizaina dažādo apsektu, digitālo rīku un interaktīvo risinājumu demonstrēšanu. Lasītava sniegs ieskatu tajos drukātajos (un elektroniskajos) medijos, kas ar savu saturu vēsta un ir vēstījuši par dizaina dažādajiem aspektiem un notikumiem Latvijas ekonomiskajā un kultūras telpā šajā gadsimtā. 

Lai interesentos veicinātu labāku izpratni par informācijas dizaina tapšanas procesu un tā pielietošanas labumiem, izstādes ietvaros trīs otrdienas martā plkst. 17:00 notiks  dizaina ekskursijas un dizaina stāstījums ar grafikas dizaineru Miķeļa Baštika, Ērika Šulca un Sandija Ruļuka līdzdalību.

Tāpat ekspozīcijas INFORMĀCIJA laikā un visās dizaina ekspozīciju cikla DIZAINA MANIFESTĀCIJA vietās, palīdzot izstādes apmeklētājiem, tiks veidots dizaina manifests, lai fiksētu Latvijā radīto produktu un pakalpojumu šī brīža situāciju un mēģinātu iezīmēt tālāku kopīgu darbību Latvijas dizaina attīstībai. Tā noslēdzošā diskusija “Tiesības uz dizainu!” notiks 31.martā no plkst. 14 līdz 17 ekpsozīcijas INFORMĀCIJA norises vietā. Sagaidāms, ka tās ietvaros tiks radīta pamatne Latvijas dizaina manifestam.

Dizaina ekspozīciju cikla DIZAINA MANIFESTĀCIJA autoru grupa ir starpdisciplināra komanda, kura Latvijas Republikas Kultūras ministrijas izsludinātā konkursa ietvaros kopā ar dizaina biroju H2E ieguva tiesības izstrādāt un realizēt izstāžu ekspozīciju projektus. Šā ekspozīciju cikla finansētājs ir Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Autoru grupa: dizaina biroja H2E radītāji /vadošie dizaineri un Mākslas akadēmijas mācībspēki Holgers Elers un Ingūna Elere, dizaina domāšanas trenere un Latvijas Mākslas akadēmijas docētāja Barbara Ābele un uzņēmēja, Latvijas Modes palātas vadītāja un Banku augstskolas docētāja Dita Danosa.

Dizaina ekspozīciju ciklu DIZAINA MANIFESTĀCIJA veido izstādes un notikumi, kas ir veltīti kādai dizaina šķautnei un esošās situācijas dizaina jomā manifestācijai.

REPUTĀCIJA
Latvijas dizaina nozīmīgākie starptautiskie sasniegumi.
Latvijas Nacionālajā bibliotēka.  2015. gada 8.janvāris − 28.augusts.

HUMANIZĀCIJA
Latvijas dizaina objektu klātbūtnes, lietojamības un pievienotās vērtības
demonstrēšana dažādās jomās un indivīda sadzīves situācijās.
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs. 2015. gada 6.februāris − 29.marts.

INFORMĀCIJA
Latvijas grafikas dizaina dažādie aspekti produktos, pakalpojumos un procesos.
Latvijas Mākslas akadēmijas 1. stāva izstāžu zāle. 2015. gada 6.marts −2.aprīlis.

SITUĀCIJA
Latvijas laikmetīgā dizaina situācija un sasniegumi.
Latgales vēstniecība GORS, 2015. gada 1. − 31.oktobris.

Lai plašākai auditorijai demonstrētu dizaina pielietojuma veidus un iespējas, paralēli četrām ekspozīcijām risināsies citi būtiski dizaina notikumi.

MODES MANIFESTĀCIJA
Latvijas labāko modes dizaina zīmolu modes skates.
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs. 2015. gada 19.− 20.marts.

DIZAINA PASTAIGAS
Dizaina tapšanas procesa atklāšana − grafikas, interjera, produktu un ēdienu dizainā
Rīgas pilsētvide. 2015.gada 13.februāris – 29.marts.

PAPILDU PASĀKUMI
Sarunas, diskusijas un darbnīcas dizaina izpratnes attīstīšanai.
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs/ Latvijas Mākslas akadēmija. 2015.gada 5.februāris – 29.marts.