Meklēt
Izvēlne

Atskats uz Antverpenes Karaliskās mākslas akadēmijas zīmēšanas pasniedzēja Lū Hila viesošanos Latvijā

2013. gada 16. aprīlī Latvijas Mākslas akadēmijā norisinājās Antverpenes Karaliskās mākslas akadēmijas (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen) zīmēšanas pasniedzēja Lū Hila (Lou Gils) vieslekcija un meistardarbnīca „Staging Drawing. Another Approach to Model Drawing”. 

Viesošanās laikā Lū Hils iepazīstināja Latvijas Mākslas akadēmijas studentus ar Antverpenes Karalisko mākslas akadēmiju un savu kursu „Staging Drawing”. Pieredzējušais pasniedzējs kursu ar šādu nosaukumu studentiem Antverpenē vada jau septiņus gadus. Tā mērķis ir rosināt studentus, kas jau apguvuši klasiskās zīmēšanas pamatus un anatomiju, meklēt zīmēšanā jaunus rakursus. Kursa un arī Latvijā notikušās meistardarbnīcas mērķis bija sniegt studentiem iespēju improvizēt, eksperimentēt un izmantot netradicionālas tehnikas – ienest zīmēšanā gleznieciskus elementus, kolāžu, neierastus materiālus u.c. Lū Hila rosinātās pieejas lielākā vērtība ir tā, ka eksperimentu rezultātā mākslinieki bieži rod jaunus, radošus impulsus un tehnikas, ko turpmāk izmanto savā studiju darbā un individuālajā mākslinieciskajā praksē.

Sākotnēji, kad eksperimentālās zīmēšanas kurss ienāca Antverpenes Karaliskās mākslas akadēmijas studiju programmā, tas bija paredzēts tikai Grafikas nodaļā studējošajiem, taču pāris gadu laikā iemantoja lielu popularitāti. Šobrīd kursu, sākot ar otro studiju gadu, apmeklē bakalaura un maģistra programmu studenti arī no Glezniecības, Tēlniecības, Modes dizaina, Grafiskā dizaina un Juveliermākslas nodaļām. Kurss ir atvērts arī Mūžizglītības programmas Erasmus studentiem no visas Eiropas, tostarp Latvijas. Piemēram, šobrīd viena no Lū Hila audzēknēm ir Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļas studente Zane Zlemeša, kas Antverpenē papildina zināšanas Erasmus programmas ietvaros.