Meklēt
Izvēlne

Austrumeiropas un Baltijas pēckara posma mākslas pētniecības virzieni. Lasījumi reģionālajā mākslas vēsturē

No 2015. gada 4. marta trešdienās un piektdienās notiks Māras Traumanes kursa „Austrumeiropas un Baltijas pēckara posma mākslas pētniecības virzieni. Lasījumi reģionālajā mākslas vēsturē” lekcijas.  Pirmā nodarbība – 4. martā LMA 3. telpā plkst. 16.20.

Semināra ietvaros iepazīsimies ar pēdējo desmitgažu vadošajiem Austrumeiropas mākslas pētniecības virzieniem, pēckara posma mākslas pētniecības metodēm un aktuālajām diskusijām šajā nozarē. Īpaša uzmanība tiks veltīta Baltijas mākslas studiju virzieniem un jaunajām, kritiskajām mākslas un kultūras analīzes metodēm: dzimtes studijām, postkoloniālismam, salīdzinošai un starpdisciplinārai pētniecībai. Semināra gaitā lasīsim starptautisku kuratoru, kā arī mākslas un kultūras vēsturnieku esejas, izvērtēsim Austrumeiropas mākslai veltītās monogrāfijas un izstāžu katalogus un apskatīsim atsevišķus mākslinieku projektus.

Seminārā iepazīsimies ar 20. gs. 90. gadu debatēm par Austrumeiropas mākslas patstāvīgo vērtību un starptautisko nozīmību. Apskatīsim nonkonformisma un postkomunisma jēdzienus un to aktuālo kritiku, kā arī izvērtēsim iespējas pielietot kritiskās kultūras analīzes metodes Latvijas un Baltijas mākslas vēstures pētniecībā.

Semināra ietvaros notiks četri vieslektoru priekšlasījumi. Vieslekcijas lasīs: Bojana Pejič (mākslas vēsturniece, kuratore, Berlīne), Andres Kurgs (mākslas un arhitektūras vēsturnieks, Igaunijas Mākslas akadēmija), Laima Kreivīte (mākslas vēsturniece, kuratore, mākslinieču grupas Coolturistes dalībniece, Viļņa) un Jans Sova (sociologs, kultūrpētnieks, kurators, Jagelonijas Univesitāte, Krakova).

Lekciju norise:
trešdienās – plkst. 16.20, LMA 3. telpa
piektdienās – plkst. 12.10, LMA 3. vai 18. telpa 

Kursa apmeklējums:
B (obligātais) apmeklējums - Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozares maģistrantūras studentiem;
C (izvēles) apmeklējums – pārējo studiju programmu un apakšnozaru studentiem.