Meklēt
Izvēlne

B. Vipera lasījumi

LMA Mākslas vēstures institūts un biedrība kim? 2010. gada 2. decembrī aicina visus interesentus uz 18. Borisa Vipera piemiņas lasījumiem "Paraugi un interpretācijas mākslas teorijā un praksē: Latvijas gadījums" kim? telpās.

18. Borisa Vipera piemiņas lasījumi:
PARAUGI UN INTERPRETĀCIJAS MĀKSLAS TEORIJĀ UN PRAKSĒ:
LATVIJAS GADĪJUMS

2010. gada 2. decembrī, Rīgā, Maskavas ielā 12/1
Konferences programma
9.30 - 10.00 Dalībnieku reģistrācija
10.00¬-10.10 Stella Pelše Ievadvārdi
10.10-10.40 Iliana Veinberga Dizains un nacionālā identitāte Latvijas PSR 20. gs. 70. gados - publiskās un slepenās lietas

10.40-11.10 Daina Lāce Gotisko paraugu loma Rīgas 19. gs. sakrālajā arhitektūrā. Johana Daniela Felsko piemērs
11.10-11.40 Silvija Grosa Paraugu loma Rīgas 20. gadsimta sākuma īres namu dekorā
11.40-12.10 Kafijas pārtraukums
12.10-12.40 Kristiāna Ābele Dzirdes tēli Latvijas glezniecībā 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā: Ideju migrācijas atbalsis un vietējā pieredze
12.40-13.10 Aiga Dzalbe Vizuālās mākslas leksikas veidošanās Latvijā. Aizguvumu produktivitāte nozares terminoloģijā
13.10-13.40 Alise Tīfentāle Rietumu modernisma atskaņas un ietekme Latvijas fotomākslā 20. gs. 60. gados
13.40-15.00 Pusdienu pārtraukums
15.00-15.30 Vilnis Vējš Eksperimentālais teātris Latvijā stagnācijas periodā: attēlu atdzīvināšana ar iztēles palīdzību

15.30-16.00 Ieva Astahovska Kinētiskā māksla 20. gs. 70. gados. Rīgas skola
16.00 Noslēguma diskusijas

Konferenci rīko
LMA Mākslas vēstures institūts

Koordinatore Stella Pelše ()
un
biedrība KIM?
koordinatore Zane Onckule ()