Meklēt
Izvēlne

Baibas Vaskas promocijas darba aizstāvēšana

Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomes izbraukuma sesijā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā (Pils laukums 3, Rīga) 2013. gada 18. janvārī plkst. 14.00 notiks Baibas Vaskas promocijas darba „Ornamentētās metāla rotaslietas Latvijas teritorijā no romiešu dzelzs laikmeta līdz renesansei” aizstāvēšana.

Oficiālie oponenti: Ph. D. Adomas Butrimas (Viļņas Mākslas akadēmija), Dr. hist. Armands Vijups (Latvijas Universitāte), Dr. habil. art. Ojārs Spārītis (Latvijas Mākslas akadēmija).

Ar promocijas darbu var iepazīties Mākslas akadēmijas bibliotēkā.

Promocijas darba kopsavilkumu iespējams lejupielādēt arī šeit (PDF dokuments):