Meklēt
Izvēlne

Bakalaura aizstāvēšanas grafiks

Ir zināms un ar visām izmaiņām apstirpināts bakalaura darbu aizstāvēšanas grafiks. Lūdzu iepazīties!!!

LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS
AKADĒMISKĀS BAKALAURA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS „MĀKSLA"
2009. gada DIPLOMDARBU AIZSTĀVĒŠANAS GRAFIKS
(saskaņotas izmaiņas 14.05.2009.)


Pirmdien, 2009. gada 1. jūnijā

Glezniecība plkst. 10:00 Aulā
Latgales filiāle plkst. 15:00 Aulā

Otrdien, 2009. gada 2. jūnijā

Stikla māksla plkst. 10:00 Aulā
Tekstilmāksla plkst. 11:30 Aulā
Grafika plkst. 13:00 Aulā

Trešdien, 2009. gada 3.jūnijā

Keramika plkst. 10:00 Aulā
Tēlniecība plkst. 10:00 Aulā
Scenogrāfija plkst. 13:00 Aulā
Vizuālā komunikācija plkst. 14:00 ***

Ceturtdien, 2009. gada 4.jūnijā

Vides māksla plkst. 10:00 Aulā
Restaurācija plkst. 10:00 Katedrā
Funkcionālais dizains plkst. 13:00 Aulā
Metāla dizains plkst. 15:00 Aulā

Piektdien, 2009. gada 5.jūnijā

Modes māksla plkst. 10:00 Aulā
Vizuālās mākslas
un kultūras vēsture un teorija plkst. 11:00 10.auditorijā