Meklēt
Izvēlne

Baltijas valstu mākslas akadēmiju Stikla mākslas apakšnozaru izstāde “Luminous, Cutting, Shatter”

2015. gada 7. aprīlī Viļņas Mākslas akadēmijā atklāta Baltijas valstu mākslas akadēmiju Stikla mākslas apakšnozaru studentu un pasniedzēju darbu izstāde “Luminous, Cutting, Shatter”. Izstādes mērķi ir sekmēt jaunradīto kultūras vērtību pieejamību plašākai sabiedrībai, veicināt kultūras atjaunotni un stikla mākslas jaunrades procesus, kā arī Latvijas stikla mākslu popularizēt starptautiskā kontekstā. Izstāde aplūkojama līdz 18. aprīlim.

Izstādē eksponēti LMA bakalaura un maģistra studiju programmu ietvaros  realizētie mācību uzdevumu darbi, kā arī diplomdarbi. LMA Stikla mākslas nodaļas pasniedzēji ir veidojuši jaunus konceptuāli oriģinālus mākslas darbus.

Jaunie stikla mākslinieki ar pozitīvu interesi par apgūstamo materiālu radoši veido savus darbus, un ,apgūstot tradicionālās tehnikas, iegūtās zināšanas, transformē gan laikmetīgu, konceptuālu, gan arī funkcionālu projektu izstrādēs.

Līdzšinējiem stikla mākslas starptautiskajiem projektiem, piemēram, “Nordic Glass” (2000-2002), „Prāgas - Rīgas mākslas dialogs”(2003), „Stikla balss” (2010), vienmēr ir bijusi starptautiska, pozitīva rezonanse ne tikai stikla mākslas nozares ietvaros, bet arī plašākā Eiropas kultūras kontekstā.

LMA izstādē pārstāv studenti: I. Ekmane, B. Dzenīte, S. Lasmane, J. Krieviņš, V. Šulca, L. Vizbule, D. Šilkova, I. Pudža, un pasniedzēji: I. Audere, I. Dūdiņa, I. Ēmane, A. Gedule, V. Groza, S. Utāne.