Meklēt
Izvēlne

Birgitas Ramsaueres radošā darbnīca Mākslas akadēmijā - ATCELTA

Neparedzētu iemeslu dēļ 2012. gada 16.-21. maijā paredzētā performanču mākslinieces Birgitas Ramsaueres (Birgit Ramsauer) vieslekcija un radošā darbnīca Rīgā ir atcelta. Iecerēts, ka Mākslas akadēmijas un Gētes institūta Latvijā sadarbības rezultātā plānotā mākslinieces vizīte Latvijā varēs notikt š.g. rudenī.

Māksliniece Birgita Ramsauere ir viesprofesore Ņujorkas Cooper savienībā, vieslektore Ņujorkas pilsētas koledžā un Kolumbijas Universitātē Ņujorkā, kā arī docente Nirnbergas Akadēmijā.

Iepazīties ar mākslinieces Birgitas Ramsaueres profesionālo darbību iespējams, apmeklējot viņas mājaslapu www.birgitramsauer.net.