Meklēt
Izvēlne

Borisa Bērziņa stipendija

Jau vairākus gadus LMA labākajiem zīmējumu autoriem tiek piešķirta Borisa Bērziņa vārdā nosauktā stipendija, kuru pasniedz LMA sadarbībā ar galeriju Daugava un uzņēmēju Gunti Rāvi. 
Stipendijas saņēmējus noskaidro pavasara mācību skatēs un šogad stipendiju saņems studenti Jolanta Basova, Sanda Skujiņa un Zane Zlemeša.