Meklēt
Izvēlne

Borisa un Ināras Teterevu fonds un Latvijas Mākslas akadēmija vienojas par ilglaicīgas sadarbības uzsākšanu

2012. gada 4. aprīlī plkst. 14:00 Latvijas Mākslas akadēmijas aulā mecenāte Ināra Tetereva un Mākslas akadēmijas rektors profesors Aleksejs Naumovs parakstīs nodomu protokolu par Borisa un Ināras Teterevu fonda un Latvijas Mākslas akadēmijas sadarbību izglītības izcilības stiprināšanā turpmākos piecus gadus.

Tāpat tiks prezentēti programmas izglītības izcilībai ietvaros izstrādātā unikālā Mākslas akadēmijas pētījuma galvenie rezultāti un atziņas, kas kļūs par pamatu Akadēmijas turpmākai attīstībai.

„Borisa un Ināras Teterevu fonda programma izglītības izcilībai” paredz stratēģiskās rīcības plāna izstrādi Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) attīstībai un starptautiskās konkurētspējas nostiprināšanai. Uzstādīto mērķu sasniegšanas nolūkos tika veikts unikāls pētījums, izmantojot aktuālos Eiropas augstākās izglītības telpā aprobētos pētniecības rīkus un metodes, kurā piedalījās LMA vadība, mācībspēki, studenti, kā arī absolventi.

Pētījumu un no tā izrietošu stratēģiskās rīcības plānu izstrādā ekspertu grupa, kurā darbojas projekta komandas un LMA vadības pārstāvji, kā arī piesaistītie eksperti Dr. Atila Pauzica (Attila Pausits, Augstākās izglītības ilgtspējas un izglītības menedžmenta centra direktors Donavas universitātē (Austrija) un MARIHE (Erasmus Mundus) akadēmiskā darba direktors) un Sanda Kolomenska („Borisa un Ināras Teterevu fonda programma izglītības izcilībai” vecākais konsultants, iepriekš Microsoft Izglītības sektora direktors 36 Centrālās un Austrumeiropas valstīs) vadībā.

Fonda un LMA sadarbības mērķis ir veicināt augstvērtīgas mākslas izglītības stratēģisko attīstību Latvijā, kā arī celt un plānot mākslas izglītības konkurētspēju, kapacitāti un izcilību. Atbalsts augstas kvalifikācijas speciālistu sagatavošanā mākslā būtiski sekmēs mākslas nozares un radošā potenciāla attīstību, veicinās ekonomisko attīstību un cels labklājības līmeni valstī. Iedibinātā sadarbības forma vairos Latvijas Mākslas akadēmijas studentu sasniegumus un akadēmijas kā augstākās kultūrizglītības iestādes atpazīstamību un konkurētspēju starptautiskā mērogā.

Latvijas Mākslas akadēmija un Borisa un Ināras Teterevu fonds iepriekš sadarbojušies, 2011. gada rudenī iedibinot Latvijas Mākslas akadēmijas balvu, kuras mērķis ir apzināt un novērtēt izcilākos sasniegumus Latvijas vizuālās mākslas, dizaina un mākslas zinātnes laukā. Kompetentas žūrijas izvirzīto un trijās vecuma grupās iedalīto 35 pretendentu konkurencē balva 2011. gada 21. septembrī tika piešķirta gleznotājai Džemmai Skulmei, mākslas zinātniecei Laimai Slavai un gleznotājam Jānim Avotiņam.

Borisa un Ināras Teterevu fonds ir dibināts 2010. gadā ar mērķi veicināt kultūras, mākslas un izglītības attīstību Latvijā un ārpus tās robežām. 2010. gadā Inārai Teterevai pasniegta Lietišķo sieviešu apvienības gada balva nominācijā „Dāsnākā mecenāte”, savukārt 2011. gadā mecenātiem Borisam un Inārai Tetereviem piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis, kā arī pasniegta „Cicerona” godalga par ieguldījumu Rundāles pils atjaunošanā un atbalstu izglītībai. 2011. gadā ar fonda palīdzību sniegts atbalsts aptuveni 100 tūkstošiem mūsu valsts iedzīvotāju.