Meklēt
Izvēlne

Dalība "Iespējamā misijā" – iespēja jauniešiem darīt sabiedriski nozīmīgu darbu un attīstīt savas prasmes

Lielākā daļa Latvijas jauniešu vēlas darīt sabiedrībai nozīmīgu darbu, taču bieži tādu nav iespējams atrast, savukārt dalība „Iespējamā misijā” ir šāda izdevība apvienota ar iespēju attīstīt savas prasmes, kā arī nodoties sev interesējošai jomai un saņemt par to atalgojumu. 

„Iespējamās misijas” un „McCann Riga” veiktajā pētījumā* 81% jauniešu norādīja, ka viņiem ir vēlēšanās strādāt sabiedriski nozīmīgu darbu. 83,9% uzskata, ka skolotājs ir viena no nozīmīgākajām profesijām un 87,3% uzskata, ka skolotājs dara darbu ar ko var lepoties. Savukārt tikai 40,9% jauniešu novērtējot savu esošo profesiju tic, ka strādājot savā profesijā, pēc gadiem varēs lepoties ar savā dzīvē paveikto. Aptaujā piedalījās 416 jaunieši vecumā no 21 līdz 27 gadiem, no kuriem 88,2% piekrīt, ka skolām nepieciešams vairāk jaunu un mūsdienīgi domājošu skolotāju un 58,4% pieļāva iespēju, ka varētu kļūt par skolotāju. Aptaujātie jaunieši uzskata, ka būtiskākie ieguvumi, esot par skolotāju, ir iespēja izaudzināt labākus sabiedrības locekļus vai pat nākamos talantus (57%) un iespēja nodot tālāk savas zināšanas (55%), kā arī nodoties sev interesējošai jomai un ar to pelnīt (35%).

Vairāk nekā divas trešdaļas aptaujāto jauniešu atzina, ka vēlas papildināt prasmes, kuras nozīmīgas karjeras veidošanā. 70% norādīja, ka līdzšinējai iegūtajai izglītībai vēlas papildus attīstīt komunikācijas un uzstāšanās prasmes un 71%, ka vadīšanas un līdera prasmes. „Iespējamā misija” piedāvā gan mācīt skolēnus, gan arī pašam turpināt mācīties, īsā laikā iegūt zināšanas, pieredzi un iemaņas, kas dos lielisku pamatu nākotnes karjeras veidošanai jebkurā jomā. Programmas ietvaros dalībnieki piedalās kvalitatīvās un uz pieredzi balstītās intensīvās Līderības attīstības programmas mācībās sešas nedēļas Vasaras akadēmijā un divus gadus katru otro nedēļu piektdienās un sestdienās, kurās attīsta mācīšanas, komunikācijas un vadības prasmes, kā arī saņem individuālu atbalstu un profesionāļu konsultācijas.

Dalība „Iespējamā misijā” piedāvā darbu ar atbildību, kas izaicina un vienlaikus sniedz milzu gandarījumu. Programmas ietvaros dalībnieki divus gadus strādā skolā par pilna laika skolotājiem un pasniedz savai izglītībai atbilstošus mācību priekšmetus skolās visā Latvijā. Strādājot skolā, tā ir iespēja ietekmēt viena skolēna un klases izaugsmi, gan pārmaiņas skolā kopumā. 56% no aptaujātajiem jauniešiem piekrita, ka strādājot skolā var uzlabot situāciju Latvijā. Pozitīvāk nekā pārējie šo iespēju uztver vīrieši ar eksaktu izglītību - 68,3%.

Dalība „Iespējamā misijā” ir iespēja būt daļai no līdzīgi domājošu vienaudžu kopienas un kļūt par globālas kustības dalībnieku, mācoties un sadarbojoties ar vienaudžiem no 26 pasaules valstīm, kurās darbojas „Iespējamai misijai” līdzīgas programmas. Dalībnieki iegūst konkurētspējīgu atalgojumu un karjeras attīstības iespējas, jo sniedz pieeju vērtīgam profesionālajam tīklam, kas noderēs, veidojot karjeru. „Iespējamo misiju” atbalsta Latvijas iekārotākie darba devēji, kuri augstu novērtē „Iespējamās misijas” programmā iegūto pieredzi un vēlas redzēt programmas absolventus kā vērtīgus darbiniekus savā uzņēmumā. Ikgadējā „The Times” labāko augstskolu absolventu aptaujā Top 100 iekārotākie darba devēji „Iespējamās misijas” partnerorganizācija Lielbritānijā „Teach First” ieguvusi augsto 4.vietu, konkurējot ar tādiem darba devējiem kā „PricewaterhouseCoopers”, „Deloitte”, „KPMG”.

„Iespējamās misijas” absolventu pieredzes stāsti parāda, cik daudz viņi ir ieguvuši savai profesionālajai izaugsmei un, ka ir iespējams ietekmēt sabiedrības nākotni jau šodien - veidot tādu sabiedrību, kādā mēs vēlētos nākotnē dzīvot:
- Edīte Sarva: Tas, ko es gribēju saviem skolēniem aizliegt, izrādījās veids, kā mācīties labāk. Lasīt šeit
- Mārtiņš Kālis, Gatis Narvaišs, Kārlis Kravis: Izmantot skolotāju pēc sirds patikas. Lasīt šeit
- Igors Grigorjevs: Lai vadītu pārmaiņas, nepietiek, ka esi lielisks cilvēks. Lasīt šeit

„Iespējamās misijas” Sestajam iesaukumam var pieteikties līdz 3.martam, aizpildot pieteikšanās anketu mājas lapā (klikšķināt šeit), jebkuru specialitāšu pēdējā kursa studenti, absolventi un jaunie profesionāļi, kuri ir ieguvuši bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo izglītību. Priekšroka tiks dota pretendentiem ar motivāciju dalībai programmā, sasniegumiem akadēmiskajā, sabiedriskajā vai profesionālajā darbībā.

Par „Iespējamo misiju”:
„Iespējamā misija“ pastāv, lai katrs bērns Latvijā saņemtu izglītību, kas attīsta viņa spējas, motivāciju un prasmes mācīties mūža garumā. Mēs ticam, ka labs skolotājs ir kvalitatīvas izglītības pamats, tāpēc piesaistām darbam skolā zinošus un mērķtiecīgus augstskolu absolventus, palīdzot viņiem kļūt par iedvesmojošiem skolotājiem un nākotnes līderiem. Šo jauniešu talants un enerģija palīdz veidot skolās pozitīvu un progresīvu vidi, celt skolotāja profesijas prestižu un paaugstināt skolēnu motivāciju mācīties, lai kļūtu par aktīviem sabiedrības locekļiem un veidotājiem. Līdz šim 59 Latvijas skolās – gan mazās lauku un mikrorajona skolās, gan valsts ģimnāzijās un arodskolās – ir strādājuši vai šobrīd strādā 70 „Iespējamās misijas“ dalībnieki, no kuriem 35 ir programmas absolventi. Programmu dibinājuši „Lattelecom“, „Swedbank“ un „Ideju partneru fonds“.