Meklēt
Izvēlne

DARBA SEMINĀRS

Otrdien, 14. septembrī no plkst. 18.00-20.00
Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas Funkcionālā dizaina katedrā notiks
Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas,
Rīgas Tehniskās universitātes MBA programmas Inovācija un uzņēmējdarbība,
Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studentu un docētāju
DARBA SEMINĀRS

Rosinam piedalīties tos maģistrantūras studentus (iespējams arī BA programmas beidzējus), kas patiešām vēlas sadarboties!

Darba kārtība:
18.00-19.10 - 12 studentu prezentācijas
19.10-19.30 - diskusijas
19.30 20.00 - iespējamo sadarbības modeļu identificēšana

Iespēja:
• dažādās nozarēs studējošajiem informēt citu augstskolu studentus par aktualitātēm konkrētajās nozarēs,
• dibināt sadarbības kontaktus kursa un diplomdarbu ietvaros,
• saņemt komentārus par savas izvēlētās tēmas dažādajiem aspektiem,
• starpdisciplinārās komandās pieteikt svaigas un akadēmiskai videi inovatīvas tēmas,
• rast kopdarbības platformu un attīstību uz nākotni vērstai jaunradei nevis atdarināšanai

Prezentāciju formāts :
Katram studentam tiek dotas 5 minūtes 15 slaidos savas tēmas priekšā stādīšanai.

Konsultācijas un pieteikšanās pie savu augstkolu docētājiem:
LMA Ingūna Elere, , Barbara Ābele
RTU Modris Ozoliņš,
LU Kristīne Āboliņa,