Meklēt
Izvēlne

Dārtas Šķēles personālizstāde "Ceļš"

Dārtas Šķēles izstāde „Ceļš” mazo izstāžu cikla „Mana telpa” ietvaros bija apskatāma no 2012. gada 27. februāra līdz 2. martam.

Jaunā gleznotāja Dārta Šķēle sev atvēlētajā telpā un laikā izstāžu cikla ietvaros eksponēs instalāciju „Ceļš”. „Mana telpa ir mana dzīve visās tās dimensijās. Es katru dienu domāju par to, vai dzīvoju tādu dzīvi, kādu vēlos dzīvot, vai esmu tāds cilvēks, kāds vēlos būt. Šīs pārdomas ir neatņemama manis sastāvdaļa – es gribu būt modra, apzināties sevi, būt pamatoti un piepildoši, dzīvot dziļumā, nevis eksistēt masu pašplūsmā, kas lielākoties noris pēc iepriekš sagatavotām shēmām un klišejām. Nedomāt ir vieglāk un vienkāršāk, bet tas neatbrīvo no atbildības pašam par sevi. Instalācija „Ceļš” ir loģisks vizuāls turpinājums savas telpas meklējumiem un pārdomām, kas ar šiem meklējumiem saistītas,” pārdomās par izstādes vadošajiem motīviem dalās jaunā māksliniece Dārta Šķēle.

„Ceļš. Soļi. Virzieni. Saskārtnes, krustceles, sašķautnes, atskaldnes. Vakardienas vairs nav, rītdiena vēl nav pienākusi. Šis brīdis ir vienīgais, kas dots. Šobrīd tu izvēlies. Tu esi ceļš.”

Dārta Šķēle ir absolvējusi Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu, specializējoties Glezniecības novirzienā, un šobrīd studē Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības apakšnozares 3. kursā. Paralēli glezniecībai topošā māksliniece nodarbojas ar grafikas dizainu un piedalās dažādās izstādēs un projektos, kuru vidū ir arī Tūkstošgades attīstības mērķu gleznu izstāde „TAM*-ta-ram” (2007), gleznu izstāde „Patīkamas atmiņas” (2010), vairākas SEB stipendijas glezniecībā izstādes u.c. Jau vairākus gadus Dārtu Šķēli interesē instalācija kā savdabīgs un izteiksmīgs mākslas izpausmes veids. „Mākslā mani interesē jebkurš mēdijs, kas palīdz visprecīzāk izteikt domu, ko vēlos nodot skatītājam,” tā Dārta Šķēle stāsta par motivāciju izteikties ārpus gleznas formāta un izstādi „Ceļš”, kas būs jaunās mākslinieces pirmais mēģinājums šajā virzienā.