Meklēt
Izvēlne

Dārza vides dizaina konkurss "Quo vadis?"

2013. gada 4. – 7. jūlijā LU Botāniskajā dārzā notiks 11. Rīgas puķu balle – vērienīgākais kultūras un vides dizaina pasākums, daudzveidīgākā un plašāk apmeklētā ziedu un dekoratīvo augu izstāde Baltijas valstīs. Jaunie mākslinieki, studenti, ainavu arhitekti, dārznieki un citi aicināti piedalīties Puķu balles vides dizaina konkursā. Dalībnieku pieteikšanās: līdz 7. maijam.

Tēma: „QUO VADIS?”

Mērķis: radīt dārza dizaina objektus, kas no konkrēta līdz abstraktam atspoguļo Latvijas zinātnieku pēdējo gadu nozīmīgākos sasniegumus, tādējādi popularizējot zinātni, vienlaicīgi stimulējot fantāzijas lidojumu dārza mākslā.

Dalībnieki: ainavu arhitekti, dārznieki, mākslinieki, studenti u.c. radoši ļaudis.

Iespējamie objektu veidi: ar augu iesaisti veidoti brīvas fantāzijas objekti.

Iekārtojumam jābūt dekoratīvam, izvēlētā pētījuma ideju nesošam, atkarībā no izmēra un autoru ieceres tas var būt caurstaigājams vai aplūkojams no ārpuses – vēlams dekoratīvs no visām pusēm, ko nosaka objekta novietojums dārza vidē. Tēmas risinājums var būt asociatīvs, tēlains, praktisks un tml. Zemes reljefs var tikt mainīts, paceļot vai padziļinot to. Darbam jāiekļaujas līdz 20 m2 lielā laukumā, bet iespējams tēmas risinājums arī lielākā platībā.

Konkursa norise:
Potenciālie dalībnieki piesakās līdz 7. maijam, rakstot pieteikumu uz e-pastu anta.sparinska(abols)lu.lv">, norādot īsu dalībnieka vai grupas darbības un motivācijas aprakstu un izvēlēto tēmu un kontaktus. Tēmas var atrast arī mājas lapā www.botanika.lu.lv vai arī Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Universitātes web lapās, meklējot pēdējo divu gadu zinātnes sasniegumus.

LU Botāniskais dārzs apstiprina saņemšanu un organizē tikšanos ar zinātniekiem, lai rastu dziļāku izpratni par zinātnes sasnieguma būtību, iedvesmotos un saskaņotu idejas interpretāciju.

Pēc tikšanās ar zinātniekiem, sākot no 20. maija katra radošā komanda aicināta uz tikšanos (laiku saskaņošana pa e-pastu anta.sparinska(abols)lu.lv"> vai tālruni 29446249) LU Botāniskajā dārzā, iepazīstināt ar skicēm, atrast piemērotu vietu darba radīšanai un izvietošanai, izrunāt objekta radīšanai nepieciešamo materiālu, resursu nodrošinājumu. LU Botāniskais dārzs savu iespēju robežās apņemas segt ar materiālu sagādi saistītos izdevumus, tomēr sadarbības partneri, atbalstītāji tiek mīļi gaidīti un tiem tiks dota iespēja reklamēt sevi un savu produkciju.

Ja idejas tapšanai nepieciešams, var vienoties par dārza apskati pirms tikšanās.

Objektus var sākt ierīkot pēc vietas un skices saskaņošanas, atkarībā no laika un iespējām, bet ne vēlāk kā 25. jūnijā. Objektiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem līdz 3. jūlija plkst. 10.00.

Saskaņojot ar BD administrāciju, ja darba mākslinieciskā kvalitāte ir atbilstoša un tas iekļaujas BD ainavā, kā arī BD dārznieki spēj nodrošināt objekta nemainīgu kvalitāti, konkursa darbu eksponēšanas laiks LU Botāniskā dārza teritorijā iespējams arī pēc Rīgas Puķu Balles beigām, t.i., no 8. līdz 31. jūlijam.

Balvu fonds: katra dalībnieku komanda pēc darba demontāžas vai līdz jūlija beigām, ja ir vienošanās par darba ilgāku eksponēšanu, saņem atlīdzību 100 Ls apjomā. Pirmo trīs labāko darbu balvu fonds ir 1000 Ls: divus labākos darbus izvēlas žūrija, vienu – skatītāji. Žūrija: dārzu jomā kompetenti un sabiedrībā atzīti profesionāļi – radoši cilvēki, kuru darbība saistīta ar dārziem, mākslu, zinātni, masu medijiem .

Laika grafiks:
1) pieteikšanās 7. maijs.
2) tikšanās ar zinātniekiem līdz 20.maijam
3) skiču iesniegšana un radošo ideju praktiskās realizācijas saskaņošana LU Botāniskajā dārzā 20.-31. maijs,
4) ekspozīciju iekārtošana: 1. jūnijs - 3.jūlijs plkst. 10.00,
5) preses diena, laureātu pasludināšana: 3.jūlijs no plkst. 14.00,
6) dārza svētku RĪGAS PUĶU BALLE atklāšana: 4.jūlijs plkst. 9.00,
7) dārza dizaina konkursa laureātu apbalvošana 4. jūlijā,
8) RĪGAS PUĶU BALLES darba laiks: 4.-7.jūlijs,

Laika grafiks var tikt precizēts

Skices jāiesniedz digitālā (e-pasts: anta.sparinska(abols)lu.lv">, disks vai cits atmiņas nesējs) un papīra izdrukas veidā - atnesot to uz LU Botāniskā dārza administrāciju laikā no 20. līdz 31. maijam.

Informācija par Puķu Balli: http://www.botanika.lu.lv/puku-balle/