Meklēt
Izvēlne

Devīto reizi notiks starptautiska zinātniskā konference „Kultūras Krustpunkti”

Trīs dienas, no 2015. gada 12. līdz 14. novembrim, Latvijas Kultūras akadēmijā (LKA) notiks jau devītā kultūras zinātnēm un aktualitātēm veltītā starptautiskā konference „Kultūras Krustpunkti 2015”.

Trīs konferences „Kultūras Krustpunkti 2015” norises dienās būs iespējams iepazīties ar vairāk nekā 90 pētījumiem, kurus prezentēs kultūras procesu eksperti, zinātnieki, augstskolu pasniedzēji, kā arī studenti. Pētījumi tematiski tiks prezentēti astoņās atsevišķās darba sekcijās: 1) Kultūras socioloģija, kultūrpolitika, kultūra un mediji; 2) Folkloristika, etnoloģija, arheoloģija un kultūras mantojums; 3) Skatuves un audiovizuālā māksla; 4) Starpkultūru komunikācija un valodas nozīme kultūrā; 5) Kultūras menedžments un radošās industrijas; 6) Vizuālā māksla un kultūra; 7) Tradīcijas daudzveidība, pārmantošana un dokumentēšana inovatīvā vidē (Valsts pētījumu programma „Habitus”); 8) Literatūra un tulkošana.

Konferences „Kultūras Krustpunkti 2015” pirmajā dienā (12.11.) plenārsēdē ar lokālajām un glokālajām kultūras un mākslas notikumu aktualitātēm iepazīstinās gan LKA pētnieki, gan nozares eksperti no citām augstskolām un kultūras organizācijām. Plenārsēdes noslēgumā bēgļu krīzes notikumu kontekstā jaunie mākslas nozares profesionāļi diskutēs par mākslinieku sociālo atbildību un mākslinieciskās jaunrades lomu sabiedrības kultūras vērtību apzināšanā un citu kultūru izpratības sekmēšanā. Pirmās dienas noslēgumā notiks arī LKA Zinātniskās pētniecības centra Zinātnisko rakstu krājuma ”Kultūras Krustpunkti VIII” iznākšanu. Plenārsēdes un diskusijas tiešraidi interesenti varēs vērot kultūras portālā www.satori.lv.

Otrajā dienā (13.11.), konferences ietvaros par kultūras dzīves un kultūrpolitikas aktualitātēm Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībās referēs pašvaldību pārstāvji. Pašvaldību rītā tiks raksturota arī LKA sadarbības pieredze ar Jūrmalas, Siguldas, Jēkabpils, Valkas un Salaspils pašvaldībām. Dienas turpinājumā konferences darbs turpināsies sešās darba sekcijās.

Konferences trešajā dienā (14.11.) notiks darbs divās sekcijās: VPP „Habitus” dalībnieku pētījumu rezultātu prezentācija sekcijas „Tradīcijas daudzveidība, pārmantošana un dokumentēšana inovatīvā vidē” ietvaros un Līvu savienības apsveikums konferences dalībniekiem, kā arī sekcija „Literatūra un tulkošana”.

Latvijas Kultūras akadēmijas Starptautiskās zinātniskās konferences “Kultūras Krustpunkti” programma pēdējos gados uzrunā arvien lielāku kultūras un mākslas nozares interesentu pulku. Tajā gan kā dalībnieki, gan kā klausītāji piedalās augstskolu profesori un studējošie, kultūrpolitikas veidotāji un kultūras jomas praktiķi.

Konferences mērķis ir ne tikai publiskot nozīmīgu, starptautiski aktuālu kultūras un mākslas jomas problēmu izpētes rezultātus, bet arī aktivizēt akadēmisko diskusiju, kas ļautu precizēt un paplašināt kultūras un mākslas nozīmes izpratni sabiedrībā kopumā.

Konferences programma lejupielādējama (PDF dokuments):