Meklēt
Izvēlne

Dizaina domāšanas darbnīca studentiem "Design Jam"

No 2016.gada 29.marta līdz 1.aprīlim Cēsīs, Ruckas mākslas rezidencē notika informācijas dizaina darbnīca, to organizēja Latvijas Mākslas akadēmija,  Latvijas Kultūras akadēmija un Dizaina informācijas centrs sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību. 

No 2016.gada 29.marta līdz 1.aprīlim Cēsīs, Ruckas mākslas rezidencē notika informācijas dizaina darbnīca, to organizēja Latvijas Mākslas akadēmija,  Latvijas Kultūras akadēmija un Dizaina informācijas centrs sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību.
Darbnīcas nolūks bija veicināt starpnozaru sadarbību un izmantot dizaina domāšanas pieeju inovatīvu, lietotājiem draudzīgu risinājumu atrašanā dažādām pilsētvides un sabiedrības problēmām. Darbnīcu ietvaros studenti no Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas Kultūras akadēmijas, Banku augstskolas un Rīgas Stradiņa universitātes mācījās radošās domāšanas metodes sešās daudznozaru sadarbību komandās, kā arī iedomāto risinājumu testēšanu Cēsu pilsētvidē, tādējādi veicinot dizaina domāšanas prakses ieviešanu Latvijā.
Darbnīcu vadīja LMA vieslektors - izcils informācijas dizaina un dizaina domāšanas ekperts no Austrijas Martins Foeslaitners. No LMA puses darbnīcā piedalījās Funkcionālā dizaina apakšnozares BA programmas grafikas un iepakojuma dizaina 1. kursa studenti docentes Maijas Rozenfeldes vadībā un MA programmas 1. kursa studenti asociētās profesores Barbaras Ābeles vadībā. LKA dalība tika pārstāvēta ar Kultūras un radošo indistriju menedžmenta programmas maģistrantūras studentu un docentes Agneses Hermanes līdzdalību. Vienlīdz ieinteresēti darbnīcā aktīvi darbojās arī RSU sociālantropoloģijas un Banku augstskolas radošo industriju menedžmenta studenti.

Cēsīs kā galvenās darbnīcu izpētes tēmas bija:
1) radošas metodes pašvaldības komunikācijai ar iedzīvotājiem – kā padarīt zināmus iedzīvotājiem novada attīstības plānus un kā iesaistīt iedzīvotājus šo plānu tapšanā;
2) radoši paņēmieni Cēsu radošo uzņēmēju platformas SKOLA6 tēla veidošanai,

Darbnīcas metode: veiksmīgas augstskolu sadarbības rezultātā darbnīcu norisē, kas ilga vien četras, bet ļoti intensīvas dienas, tika meklēti risinājumi aktuāliem Cēsu pilsētvides un informācijas dizaina jautājumiem – tai raksturīgs īss un intensīvs darbs uz vietas konkrētajā pilsētā. Studentiem tika doti uzdevumi, kas saistīti arī reālu problēmas izpēti, iedzīvotāju / lietotāju intervēšanu, materiālu vākšanu, u.tml. Pielietojot dizaina, radošo industriju un kultūras menedžmenta un sociālantropoloģijas kompetences tika meklēti un testēti dažādi varianti, nobeigumā tika piedāvāti seši dažādi risinājumi, kas tika prezentēti Cēsu Kultūras un Tūrisma centram (IlonaAsare), Komunikāciju departamentam (Kārlis Pots ) un koprades telpas Skolas 6 vadībai (Dita Trapenciere). Studentu priekšlikumi tiks apkopoti arī brošūrā.

Darbnīca varēja notikt pateicoties Latvijas Mākslas akadēmijai, ERASMUS mobilitātes programmai, Latvijas Kultūras akadēmijai, Valsts Kultūrkapitāla fonda un Cēsu pilsētas atbalstam.

Darbnīcu atspoguļojums:
Vidzemes TV sižets
https://failiem.lv/u/zw3wuarm?share_email_id=38f83d
Laikrakstā vidzemes novadiem "Druva"
https://failiem.lv/u/zw3wuarm?share_email_id=38f83d

Darbnīcas vadītājs - informācijas dizaina, dizaina domāšanas un dizaina menedžmenta eksperts  no Austrijas Martins Foslaitners (Martin Foessleitner, http://www.hi-pe.at). M.Foslaitners ar savu pieredzi kā pasniedzējs dalās S. Freida Vīnes universitātē, Danūbes Universitātē Kremsā un Taivānas Nacionālajā zinātnes un Tehnoloģiju universitātē Taipejā. M. Foslaitners ir Informācijas dizaina institūta (IIID) un Austrijas dizaineru apvienības Designaustria biedrs, kā žūrijas dalībnieks piedalījies IIID European Design Award piešķiršanas procesā.