Meklēt
Izvēlne

Docenta vēlēšanas

LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA
IZSLUDINA KONKURSU UZ VAKANTĀM
AKADĒMISKAJĀM AMATA VIETĀM

Tiek izsludināts konkurss uz
DIVĀM DOCENTA AMATA VIETĀM - MĀKSLAS ZINĀTNĒ, VIZUĀLĀS MĀKSLAS UN KULTŪRAS VĒSTURĒ UN TEORIJĀ

Prasības:
 atbilstošas AL, LR MK noteikumiem Nr.391 (04.09.03. protokols Nr.41, 3.§)
 LMA Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem.

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (4. telpā)
no 2010. gada 25. janvāra līdz 29. janvārim
no pulksten 11.00 līdz 15.00
Informācija pa tālruni: 6 7321892

Vēlēšanas 2010. gada 4. februārī
plkst. 13.45 10. telpā