Meklēt
Izvēlne

Doktorantūras konference

Latvijas Mākslas akadēmijas doktorantūras ikgadējā zinātniskā konference "Konteksts mākslā un
kultūrā" notiks 2010. gada 19. martā pl.10.00 un 24. martā pl.14.00 LMA 24.
telpā.

19. MARTĀ LMA 24. TELPĀ.
.
10.00 - doktorantūras vadītāja prof. O.Spārīša ievadvārdi.
10.05 - 10.25 - I.Jakuša-Kreituse. Vēlās ikonas vieta un nozīme vēsturiskā un laikmetīgā diskursā.
10.30 - 10.50 - I.Bužinska. Mākslas vēstures diskurss V. Matveja teorētiskajos apcerējumos.
11.00 - 11.20 - A.Dzalbe. Teksta loma mākslas darba konteksta veidošanā.
11.30 - 11.50 - K.Vanags. Karla Grasa Romas perioda publicistika: mākslas dzīves vērojums caur revolucionāri politisko norišu prizmu.

12.00. - 12.30 - pārtraukums

12.30 - 12.50 - E.Ansone. Dabas zinātņu paradigmas maiņas konteksts 20. gadsimtā un tā ietekme Latvijas 20. gadsimta beigu - 21. gadsimta mākslā.
13.00 - 13.20 - I. Baranovska. Toreiz un tagad - 1984.gada izstādes „Daba, vide, cilvēks" instalācijas vides un laika kontekstā.
13.30 - 13.50 - A. Vanaga. Andra Freiberga scenogrāfija. Māja kā ideja.
14.00 - 14.20 - R. Šmits. Jauno mēdiju māksla un tās sākotnējā vide.

14.30 - 15.00 - pārtraukums

15.00 - 15.20 - S. Krese. Vietas konteksts kā būtiska mākslas darba sastāvdaļa
15.30 - 15.50 - L. Prikule. Dažādie konteksti 1960.gadu Ņujorkas mākslinieku darbu interpretācijai: E. Vorhola, R. Smitsona, S. LeVita, L. Vainera un E. Heses radošo procesu tuvplāni.
16.00 - 16.20 - A.Vītoliņš. Sociāli politiskais, ekonomiskais un nacionālais konteksts Latvijas un Igaunijas mākslinieku darbos.
16.30 - 16.50 - G. Straustiņa. Dizaina ideja un konteksts.

17.00 - 18.00 - noslēguma diskusija.

24.MARTS 24. TELPA.
14.00 - 14.20 - N.Jevsejeva. Aleksandras Beļcovas jaunreālisma posma darbi Latvijas un Eiropas mākslas kontekstā.
14.30 - 14.50 - V.Strupule. Apgleznotie plafoni Rīgā Eiropas tradīciju kontekstā. 17.gs.4.ceturksnis - 18.gs.1.puse.
15.00 - 15.20 - I.Lejasmeijere. Fotogrāfija fotogrāfijas kontekstā.
15.30 - 15.50 - D.Lesiņš. Lustru apdedzinājuma vēsturisko paņēmienu mūsdienu interpretācija.
16.00 - 16.20 - J.Murovskis. Mākslas darbs un konteksts.
16.30 - 16.50 - M.Rudovska. Sabiedrisko ēku arhitektūra Latvijā. 1940-1990. gadi. Interpretācijas problēmas.
17.00. - 17.20 - I.Veinberga. Metode kā konteksta nosacītāja Latvijas lietišķās kultūras analīzē
17.30 - 18.00 noslēguma diskusija