Meklēt
Izvēlne

Doktorantūras konference "Mākslinieks un mākslas darbs"

Š.g. 22. un 23. martā notiek ikgadējā Latvijas Mākslas akadēmijas doktorantūras konference „Mākslinieks un mākslas darbs”. Konference norisinās Mākslas akadēmijas 24. telpā un abas dienas sākas plkst. 11:00. Visi interesenti laipni aicināti!

DOKTORANTŪRAS KONFERENCE „MĀKSLINIEKS UN MĀKSLAS DARBS”

Ceturtdiena, 22. marts

11:00
Doktorantūras vadītāja prof. Ojāra Spārīša ievadvārdi

Sekcijas darbu vada Dr. art. Kristiāna Ābele
11:05 – 11:25
Inese Klestrova
Daži aspekti vecticībnieku grāmatu mākslinieku atribūcijā

11:35 – 11:55
Baiba Vanaga
Mākslinieces personības meklējumos: Otīlija fon Bolšvinga un viņas pašportreti

12:05 – 12:25
Laura Lūse
Kopīgais un atšķirīgais jauna ornamenta meklējumos 20. gs. 1. puses latviešu mākslinieku darbos. Trīs piemēru studija: Jūlijs Madernieks, Jūlijs Straume un Ansis Cīrulis

Pārtraukums līdz plkst. 14:00

Sekcijas darbu vada Dr. art. Stella Pelše
14:00 – 14:20
Anna Rijkure-Avrameca
Niklāva Strunkes personība un radošie meklējumi viņa daiļrades agrīnajā posmā

14:30 – 14:50
Aija Brasliņa
Niklāva Strunkes pašportrets „Florencietis ziemā” (1929). Eiropas vecmeistaru mantojuma aktualizācija Latvijas modernistu mākslinieciskajā praksē 20. gs. 20. gados

15:00 – 15:20
Raitis Šmits
Mākslinieku apvienības jauno mediju mākslā

15:30
Diskusijas


Piektdiena, 23. marts

Sekcijas darbu vada mag. art. Ilze Jakuša-Kreituse
11:00 – 11:20 
Iveta Derkusova
Radošo ambīciju un politisko uzskatu summa Gustava Kluča fotomontāžās

11:30 – 11:50
Inese Zelmane
Mākslinieka un mākslas darba problēma drukātajos ilustrētajos medijos Padomju Latvijā

12:00 – 12:20 
Andra Silapētere
Trimdas māksla ASV. Identitātes jautājums. Atsevišķas piezīmes

Pārtraukums līdz plkst. 14:00

Sekcijas darbu vada prof. Ojārs Spārītis
14:00 – 14:20
Iliana Veinberga
Tehnoloģiju diskurss jeb kur palikušas dizaineres-sievietes

14:30 – 14:50
Anita Vanaga
„Ar ko identificējas autors? „Centrifūga”” (par G. Priedes lugas iestudējumu, scenogrāfs A. Freibergs)

15:00 – 15:20
Viktors Jansons
Pārkāpjamās un nepārkāpjamās robežas mākslinieka un viņa mākslas darbu atklāsmē

15:30 – 15:50
Ilze Dūdiņa
Arnolds Vilbergs: daiļrade un interpretācijas

16:00
Diskusijas