Meklēt
Izvēlne

Eduarda Kļaviņa sastādītais „Latvijas mākslas vēstures” sējums – viens no divpadsmit ievērojamākajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē 2014. gadā

Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) Latvijas Mākslas akadēmijas prof. Eduarda Kļaviņa sastādīto izdevuma "Latvijas mākslas vēstures" sējumu "Neoromantiskā modernisma periods: 1890-1915"* ir atzinusi par vienu no divpadsmit ievērojamākajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē 2014. gadā. 

Ik gadu LZA izsludina konkursu "Desmit gada zinātniskie sasniegumi Latvijā", kurā šogad ar saviem pieteikumiem piedalījās vairāki desmiti institūciju. No visiem konkursam pieteiktajiem tieši  Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta īstenotais projekts pārliecinoši atbilda LZA ekspertu izvirzītajiem zinātniskās kvalitātes kritērijiem. Ar pilnu zinātnisko sasniegumu Latvijā sarakstu var iepazīties LZA mājas lapā (klikšķināt šeit).

Izdevums „Latvijas mākslas vēsture” ir daudzsējumu izdevums, kura pirmais izdotais sējums veltīts 19.–20. gs. mijas mākslai. Tajā laikmeta mākslas dzīvi apraksta MVI vadošā pētniece Kristiāna Ābele, tēlotāju mākslu, ieskaitot fotogrāfiju, – Eduards Kļaviņš, arhitektūru, lietišķo mākslu un dizainu – LMA Mākslas zinātnes nodaļas vadītāja asociētā profesore Silvija Grosa un grāmatu dizainu – LMA Grafikas nodaļas profesors Valdis Villerušs. Izdevuma māksliniece ir Ieva Vīriņa, tulkotāji – Stella Pelše un Valdis Bērziņš. Grāmata iespiesta „Jelgavas tipogrāfijā”.


*Latvijas mākslas vēsture", IV sējums: "Neoromantiskā modernisma periods: 1890-1915", Rīga, 2014, 640 lpp. Sastādītājs un zinātniskais redaktors prof.Dr.habil.art. Eduards Kļaviņš, teksts: prof. Dr.habil.art. Eduards Kļaviņš, Dr.art. Kristiāna Ābele, asoc.prof.Dr.art. Silvija Grosa, prof. Valdis Villerušs. Izdevēji: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds.