Meklēt
Izvēlne

Eksāmeni kursos "Latvijas mākslas vēsture" un "Rietumu mākslas vēsture" studiju parādniekiem

Studenti, kuri kādu iemeslu dēļ (studiju parādnieki, ERASMUS+ mobilitātes u.c.) vēlas kārtot eksāmenus kursos "Latvijas mākslas vēsture" un "Rietumu mākslas vēsture" pie asoc. prof. Kristīnes Ogles individuāli, aicināti to darīt 17. decembrī no plkst. 14.00-15.00 10. telpā.
Ja atzīmi nepieciešams saņemt līdz 17. decembrim, lūgums līdz 16. decembrim iesūtīt rakstu darbus.