Meklēt
Izvēlne

Erasmus+ programmas valstu uzņēmumiem mobilitāšu stipendiju konkurss 2018/2019 studiju gadam

Izsludināts akadēmiskā un neakadēmiskā personāla, kā arī vieslektoru no Erasmus+ programmas valstu uzņēmumiem mobilitāšu stipendiju konkurss 2018/2019 studiju gadam.
Stipendiju konkursā var pieteikt mobilitātes, kuras nav ilgākas par 5 dienām un notiek laika posmā no š.g. 15. oktobra līdz nākamā gada 31. augustam.

Mobilitāšu veidi: LMA akadēmiskā personāla docēšanas mobilitāte kādā no LMA Erasmus+ partneraugstskolām / LMA akadēmiskā un neakadēmiskā personāla pieredzes apmaiņas mobilititāte kādā no institūcijām / vieslektora no uzņēmuma docēšanas mobilitāte LMA.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 08/10/2018 plkst. 10.00.

Konkursa rezultāti: no 12/10. 

LMA personāla mobilitāšu pieteikuma anketa ŠEIT.
Pieteikuma anketa vieslektoru no uzņēmumiem mobilitātēm ŠEIT.

Plašāka informācija par personāla mobilitātēm, Erasmus+ programmas valstīm un programmas noteikumiem ŠEIT.