Meklēt
Izvēlne

ERASMUS+ STIPENDIJU KONKURSS PERSONĀLAM, LĪDZ 11/10/2021

Izsludināts akadēmiskā un neakadēmiskā personāla, kā arī vieslektoru no Erasmus+ programmas valstu uzņēmumiem mobilitāšu stipendiju papildkonkurss. 

Mobilitāšu veidi:

  • LMA akadēmiskā personāla docēšanas mobilitāte kādā no LMA Erasmus+ partneraugstskolām;
  • LMA akadēmiskā un neakadēmiskā personāla pieredzes apmaiņas mobilititāte kādā no institūcijām;
  • vieslektora no uzņēmuma docēšanas mobilitāte LMA.

Laika periods mobilitāšu īstenošanai:
01/11/2021 - 30/09/2022

Pieteikuma termiņš: 11/10/2021 plkst. 10.00
Konkursa rezultāti: no 25/10/2021 

  • LMA personāla mobilitāšu pieteikuma anketa ŠEIT
  • Anketa vieslektoru no uzņēmumiem mobilitātēm ŠEIT

LMA partneraugstskolas meklējiet ŠEIT

Pamatinformācija par Erasmus+ personāla mobilitāti ŠEIT