Meklēt
Izvēlne

Erasmus+ stipendiju konkurss studijām Sanktpēterburgā, pieteikšanās līdz 30.aprīlim

Tiek izsludināts Erasmus+ programmas stipendiju konkurss uz 1 studiju vietu Štiglicas Mākslas un dizaina akadēmijā, Bakalaura vai Maģistra programmā, 2019./2020. studiju gada rudens vai pavasara semestrī.

Pretendenti: Stipendiju konkursam drīkst pieteikties Bakalaura programmas visu kursu studenti un Maģistra programmas 1. kursa studenti, kuri drīkst pieteikties studijām tikai uz rudens semestri. BA programmas 4. kursa studenti drīkst pieteikties MA studijām, ja plāno stāties LMA Maģistrantūrā. Stipendiju drīkst piešķirt tikai sekmīgiem LMA studentiem!
Stipendija: Stipendijas apjoms mēnesī ir 900 eiro + apmaksāti ceļa izdevumi. 

Augstskola piedāvā sekojošas specialitātes: 
* Art history
* Artistic metalwork
* Book illustration and graphic art
* Ceramics and glass 
* Easel painting and restoration
* Painting
* Sculpture
* Textile design
* Environmental design 
* Fashion design
* Furniture design
* Graphic design
* Industrial and transport design
* Interior and equipment
Vairāk par studijām: šeit

Pieteikšanās: līdz 30. aprīlim elektroniski uz e-pastu iesūtot sekojošu informāciju:

  1. Vārds, uzvārds / Personas kods / epasta adrese / telefona nr. 
  2. Studiju gads un apakšnozare LMA / izvēlētā BA vai MA programma viesaugstskolā / izvēlētais semestris
  3.  Portfolio PDF formātā (10-20 darbi) ar anotācijām angļu valodā (portfolio lūdzu pievienot kā pielikumu e-pastam ne lielāku par 5 MB!)*
  4. CV latviešu valodā
  5. Motivācijas vēstule latviešu valodā
  6. Angļu un vēlams arī krievu valodas līmeņa apliecinošs dokuments

* Mākslas vēstures un teorijas apakšnozares studentiem jāiesniedz publikāciju kopijas (izstāžu recenzijas, intervijas, preses   lapas   utml.), anotāciju   kopijas,   kas   saistāmas   ar   izstāžu   kuratora   un iekārtotāja  darbu,  ja  tāds kādreiz  ticis  veikts. Pieteikumā  jāiekļauj  īss publikāciju kopsavilkums (aptuveni  viena A4 formāta lapa)  angļu  vai krievu valodā.  Publikācijām  jābūt numurētām, kā arī to numerācija jāatspoguļo publikāciju kopsavilkumā.

Jautājumu gadījumā sazinies ar LMA Ārlietu un izstāžu daļas komunikācijas un projektu koordinatori Agnesi Bloku: